Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiSPOTKANIA PODSUMOWUJĄCE ZAKOŃCZENIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020, A TAKŻE OMÓWIENIE NOWYCH SZANS I MOŻLIWOŚCI DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021-2027

SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCE ZAKOŃCZENIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020, A TAKŻE OMÓWIENIE NOWYCH SZANS I MOŻLIWOŚCI DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021-2027

SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCE ZAKOŃCZENIE PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020, A TAKŻE OMÓWIENIE NOWYCH SZANS I MOŻLIWOŚCI DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021-2027

W dniu 3 kwietnia 2024 roku na terenie powiatu częstochowskiego odbyły się spotkania z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy i jednocześnie Członka Zarządu Związku Gmin i Powiatów  Subregionu Północnego Piotra Grzybowskiego oraz Dyrektora Biura Związku Wojciecha Ostaszewskiego, w których uczestniczyli włodarze oraz pracownicy jednostek samorządowych należących do Subregionu Północnego, tj. z gmin: Rędziny, Mykanów, Kruszyna, Kłomnice, Mstów, Olsztyn, Janów, Przyrów, Lelów, Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Poczesna, Kamienica Polska, Starcza oraz Blachownia.

Spotkania dotyczyły podsumowania minionej perspektywy na lata 2014-2020 i zaprezentowania przez gminy zrealizowanych projektów, które dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu ze środków unii europejskiej pozwoliły na rozwój obszarów gminnych zarówno pod względem infrastruktury jak również działań miękkich.

Przedstawiciele gminnych jednostek rozmawiali także o swoich planach w zakresie nowych projektów  do realizacji. Szansę taką daje nowy okres programowania na lata 2021-2027 na  zdobycie dla Subregionu Północnego puli funduszy unijnych, które będą służyć temu, aby samorządy wzrastały gospodarczo, inwestycyjnie, społecznie oraz w każdym innym aspekcie.