Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiSpotkanie Forum Subregionów Województwa Śląskiego

Spotkanie Forum Subregionów Województwa Śląskiego

Spotkanie Forum Subregionów Województwa Śląskiego

W dniu 13 maja br. w Rybniku odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Subregionów Województwa Śląskiego. Przedstawiciele wszystkich Związków Subregionalnych z obszaru naszego województwa omawiali wymiar terytorialnego wsparcia ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Dyskusja dotyczyła głównie odejścia od administracyjnej roli Związków na rzecz zwiększenia kompetencji do zarządzania rozwojem w wymiarze ponadloklanym, poprawy jakości projektów, w tym zwiększenia podaży projektów zintegrowanych i partnerskich. Planowane są kolejne spotkania członków Forum w celu szybkiego przygotowania inwestycji w Subregionach gwarantującego sprawne i skuteczne wydatkowanie środków unijnych.