Subregion PółnocnyAktualnościBez kategorii„Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026

„Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026

„Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026

‼️📣Dobre wieści od poniedziałku….😊👌

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego uzyskał dofinansowanie w ramach naboru FESL.05.14-IP.02-054/23, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego dla projektu pn. „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2024 -2026‼️‼️‼️

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Źródło dofinansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny Plus ( EFS + )

Priorytet FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy

Działanie FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej

🔵Całkowita wartość projektu: 5 065 857, 50 PLN

🔵Kwota dofinansowania: 4 305 978, 87 PLN

🔵Okres realizacji: 1.04.2024 – 30.09.2026

Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym w 33 gminnych i powiatowych jednostkach samorządu terytorialnego oraz w 1 jednostce budżetowej samorządu terytorialnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników w zakresie świadczonych przez nich usług publicznych i współpracy z klientem zewnętrznym, w tym kompetencji cyfrowych oraz w zakresie zielonej gospodarki🌍.

W projekcie zaplanowano 4 zadania, w ramach których realizowane będą szkolenia i studia podyplomowe oraz działania promocyjno-informacyjne, rekrutacja, monitoring.

Grupa docelowa: 1️⃣0️⃣3️⃣1️⃣‼️‼️‼️pracowników/pracownic, w tym 803 Kobiet i 228 Mężczyzn zatrudnionych w 33 urzędach jednostek gminnych i powiatowych oraz w 1 jednostce budżetowej, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r., art. 2 na podstawie wyboru lub mianowania lub powołania lub umowy o pracę.

Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

• Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie – 1031 (803 Kobiet, 228 Mężczyzn)

• Liczba osób objętych wsparciem w zakresie umiejętności cyfrowych – 570 (457 Kobiet, 113 Mężczyzn)

• Liczba osób objętych wsparciem w zakresie umiejętności „zielonych” – 114 (75 Kobiet, 39 Mężczyzn)

• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  – 877 (683 Kobiet, 194 Mężczyzn)

• Liczba osób, które uzyskały zielone kwalifikacje po opuszczeniu programu – 97 (33 Kobiet, 64 Mężczyzn)

#FunduszeUE#FunduszeEuropejskie