Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiSPRAWOZDANIE z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021—2027 z perspektywą do 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

SPRAWOZDANIE z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021—2027 z perspektywą do 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

SPRAWOZDANIE z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021—2027 z perspektywą do 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko