Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiŚrodki europejskie dla Polski na lata 2021-2027 – konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa

Środki europejskie dla Polski na lata 2021-2027 – konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa

Środki europejskie dla Polski na lata 2021-2027 – konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają na konsultacje społeczne dotyczące wydatkowania środków europejskich na lata 2021-2027.

Czego dotyczą konsultacje?

Na lata 2021-2027 Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej ok. 770 mld zł. Z czego ok. 57 mld euro przypadnie nam w ramach nowego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a 66,8 mld euro na realizację polityki spójności w nowym okresie programowania.

Aktualnie powstają projekty dokumentów, w których zostaną zapisane cele, na które będą przeznaczane środki z Funduszy Europejskich w najbliższych 7 latach. Najważniejszym z tych dokumentów jest Umowa Partnerstwa, której projektu będą dotyczyły najbliższe konsultacje społeczne.

Umowa Partnerstwa będzie miała kluczowy wpływ na sposób i jakość wydatkowania środków unijnych, z tego względu zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach.”

Ze względu na ważność tematu, który będzie dotyczył w przyszłości wszystkie JST z Subregionu Północnego oraz naszą dalszą współpracę z zakresu wydatkowania środków unijnych, serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu – przynajmniej jednej osoby z każdej gminy/powiatu Subregionu Północnego.

Konsultacje będą odbywały się on-line we wtorek 19 stycznia od godz. 14.00.

Aby wziąć w nich udział wystarczy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy, który został udostępniony pod linkiem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/formularz-rejestracyjny-dla-woj-slaskiego-19-stycznia-2021/