Członkowie

O stowarzyszeniu

Członkowie

Członkiem Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego może być każda gmina i powiat znajdujące się na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Uzyskanie członkostwa Związku wymaga podjęcia przez radę gminy lub powiatu uchwały o przystąpieniu do Związku.
Informacje o prawach i obowiązkach Członków Związku znajdują się w statucie.

Poniżej lista samorządów będących członkami Związku:

Powiat Częstochowski

Starosta Krzysztof Smela

Starostwo Powiatowe
w Częstochowie,
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa

(34) 32 29 100

Powiat Kłobucki

Starosta Henryk Kiepura

Starostwo Powiatowe
w Kłobucku,
Rynek im. Jana Pawła II 13,
42-100 Kłobuck

(34) 310 95 100

Powiat Myszkowski

Starosta Piotr Kołodziejczyk

Starostwo Powiatowe
w Myszkowie,
ul Pułaskiego 6,
42-300 Myszków

(34) 315 91 00

Gmina Miasto Częstochowa

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk

Urząd Miasta Częstochowy,
ul. Śląska 11/13,
42-217 Częstochowa

(34) 370 71 00

Miasto Myszków

Burmistrz Włodzimierz Żak

Urząd Miasta Myszków,
ul. Kościuszki 26,
42-300 Myszków

(34) 313 26 82

Gmina Kłobuck

Burmistrz Jerzy Zakrzewski

Urząd Miejski w Kłobucku,
ul. 11 Listopada 6,
42-100 Kłobuck

(34) 31 00 150

Gmina Blachownia

Burmistrz Sylwia Szymańska

Urząd Miejski w Blachowni,
ul. Sienkiewicza 22,
42-290 Blachownia

(34) 32 70 409

Gmina Dąbrowa Zielona

Wójt Maria Włodarczyk

Urząd Gminy Dąbrowa Zielona,
Pl. Kościuszki 31,
42-265 Dąbrowa Zielona

(34) 355 50 18

Gmina Janów

Wójt Edward Moskalik

Urząd Gminy Janów,
ul. Częstochowska 1,
42-253 Janów

(34) 32 78 048

Gmina Kamienica Polska

Wójt Adam Tajber

Urząd Gminy Kamienica Polska,
ul. Konopnickiej 12,
42-260 Kamienica Polska

(34) 327 33 33

Gmina Kłomnice

Wójt Piotr Juszczyk

Urząd Gminy Kłomnice,
ul. Strażacka 20,
42-270 Kłomnice

(34) 328 11 222

Gmina Koniecpol

Burmistrz Ryszard Suliga

Urząd Miasta i Gminy Koniecpol,
ul. Chrząstowska 6A,
42-230 Koniecpol

(34) 35 51 881

Gmina Konopiska

Wójt Jerzy Żurek

Urząd Gminy Konopiska,
ul. Lipowa 5,
42-274 Konopiska

(34) 328 20 57

Gmina Koziegłowy

Burmistrz Jacek Ślęczka

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy,
Pl. Moniuszki 14,
42-350 Koziegłowy

(34) 314 12 19

Gmina Kruszyna

Wójt Jadwiga Zawadzka

Urząd Gminy Kruszyna,
ul. Kmicica 5,
42-282 Kruszyna

(34) 320 20 03

Gmina Krzepice

Burmistrz Krystian Kotynia

Urząd Miasta i Gminy Krzepice,
ul. Częstochowska 13,
42-160 Krzepice

(34) 317 51 72

Gmina Lelów

Wójt Krzysztof Molenda

Urząd Gminy Lelów,
ul. Szczekocińska 18 ,
42-235 Lelów

(34) 355 00 21

Gmina Lipie

Wójt Bożena Wieloch

Urząd Gminy Lipie,
ul. Częstochowska 29 ,
42-165 Lipie

(34) 318 80 32

Gmina Miedźno

Wójt Piotr Derejczyk

Urząd Gminy Miedźno,
ul. Ułańska 25,
42-120 Miedźno

(34) 317 81 00

Gmina Mstów

Wójt Tomasz Gęsiarz

Urząd Gminy Mstów,
ul. Gminna 14,
42-244 Mstów

(34) 328 40 05

Gmina Mykanów

Wójt Dariusz Pomada

Urząd Gminy Mykanów,
ul. Samorządowa 1,
42-233 Mykanów

(34) 328 80 19

Gmina Niegowa

Wójt Mariusz Rembak

Urząd Gminy Niegowa,
ul. Sobieskiego 1,
42-320 Niegowa

(34) 315 10 20

Gmina Olsztyn

Burmistrz Tomasz Kucharski

Urząd Miasta Olsztyna,
Pl. Piłsudskiego 10,
42-256 Olsztyn

(34) 328 50 76

Gmina Opatów

Wójt Bogdan Sośniak

Urząd Gminy Opatów,
ul. T. Kościuszki 27,
42-152 Opatów

(34) 319 60 33

Gmina Panki

Wójt Urszula Bujak

Urząd Gminy Panki,
ul. Tysiąclecia 5,
42-140 Panki

(34) 317 90 35

Gmina Poczesna

Wójt Krzysztof Ujma

Urząd Gminy Poczesna,
ul. Wolności 2,
42-262 Poczesna

(34) 327 41 16

Gmina Popów

Wójt Jan Kowalik

Urząd Gminy Popów,
Zawady ul. Częstochowska 6,
42-110 Popów

(34) 317 70 67

Gmina Poraj

Wójt Katarzyna Kaźmierczak

Urząd Gminy Poraj,
ul. Jasna 21,
42-360 Poraj

(34) 314 52 51

Gmina Przyrów

Burmistrz Robert Nowak

Urząd Miasta i Gminy Przyrów,
ul. Częstochowska 7,
42-248 Przyrów

(34) 355 41 20

Gmina Przystajń

Wójt Henryk Mach

Urząd Gminy Przystajń,
ul. Częstochowska 5,
42-141 Przystajń

(34) 319 11 53

Gmina Rędziny

Wójt Paweł Militowski

Urząd Gminy Rędziny,
ul. Wolności 87,
42-242 Rędziny

(34) 327 90 14

Gmina Starcza

Wójt Wiesław Szymczyk

Urząd Gminy Starcza,
ul. Gminna 4,
42-261 Starcza

(34) 314 03 34

Gmina Wręczyca Wielka

Wójt Tomasz Osiński

Urząd Gminy Wręczyca Wielka,
ul. Sienkiewicza 1 ,
42-130 Wręczyca Wielka

(34) 317 02 45

Gmina Żarki

Burmistrz Klemens Podlejski

Urząd Miasta i Gminy Żarki,
ul. Kościuszki 15/17 ,
42-310 Żarki

(34) 314 80 36