Komisja rewizyjna

Uchwały

Rok 2024

UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ 1.2023 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2023 rok oraz przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2023 rok

Uchwała Komisji Rewizyjnej nr 1/2024

Pobierz

Rok 2023

UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ 1.2023 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2022 rok oraz przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2022 rok

Uchwała Komisji Rewizyjnej nr 1/2023

Pobierz

Rok 2022

UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ 1.2022 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2021 rok oraz przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2021 rok

Uchwała Komisji Rewizyjnej nr 1/2022

Pobierz

Rok 2021

UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ 1.2021 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2020 rok oraz przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2020 rok

Uchwała Komisji Rewizyjnej nr 1/2021

Pobierz