Komisja rewizyjna

Uchwały

Rok 2021

UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ 1.2021 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2020 rok oraz przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2020 rok

Uchwała Komisji Rewizyjnej nr 1/2021

Pobierz