Zarząd związku

O stowarzyszeniu

Zarząd związku

Zarząd składa się z 8 członków, wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres 5 lat. W skład Zarządu wchodzą przedstawiciele 3 największych pod względem liczby mieszkańców miast subregionu północnego tj. 2 przedstawicieli Częstochowy, 1 przedstawiciel Kłobucka oraz Myszkowa, 2 przedstawicieli powiatu częstochowskiego oraz 2 przedstawicieli powiatów kłobuckiego i myszkowskiego. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie Członków wybiera spośród członków Zarządu Przewodniczącego Związku. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na okres 5 lat.

Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent Miasta Częstochowy
Przewodniczący Związku

Dariusz Pilśniak Starosta Powiatu Kłobuckiego
Członek Zarządu

Jerzy Zakrzewski Burmistrz Gminy Kłobuck
Członek Zarządu

Krzysztof Smela Starosta Powiatu Częstochowskiego
Członek Zarządu

Piotr Kołodziejczyk Starosta Powiatu Myszkowskiego
Członek Zarządu

Anna Kowalska-Fert Burmistrz Miasta i Gminy Przyrów
Członek Zarządu

Włodzimierz Żak Burmistrz Miasta Myszków
Członek Zarządu

Jarosław Marszałek Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
Członek Zarządu