Zarząd związku

Stanowiska

2021

Stanowisko w sprawie wyrażenia konieczności zmiany kategorii dróg z powiatowych na wojewódzkie na obszarze subregionu północnego Województwa Śląskiego

z dnia 26.07.2021 podjęte Uchwałą 22.2021 Zarządu Związku

Pobierz

odpowiedz Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbiegniewa Tabora z dnia 17.08.2021

Pobierz
Stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w sposób pozwalający na wywłaszczenie nieruchomości pod budowę tras rowerowych, tzw. ZRID

z dnia 26.07.2021 podjęte Uchwałą 21.2021 Zarządu Związku

Pobierz

odpowiedz Ministerstwa Infrastruktury z dnia 30.08.2021

Pobierz
Stanowisko w sprawie wyrażenia konieczności podjęcia prac legislacyjnych dotyczących zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

z dnia 14.04.2021 podjęte Uchwałą 9.2021 Zarządu Związku

Pobierz

odpowiedz Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 02.06.2021

Pobierz
Stanowisko w sprawie uwzględnienia w Nowej Perspektywie Unijnej w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2021-2027 dofinansowania inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze aglomeracji o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM

z dnia 14.04.2021 podjęte Uchwałą 8.2021 Zarządu Związku

Pobierz
Stanowisko dotyczące planów Ministra Zdrowia w sprawie restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

z dnia 14.04.2021 podjęte Uchwałą 7.2021 Zarządu Związku

Pobierz