Zarząd związku

Uchwały

Rok 2021

UCHWAŁA ZARZĄDU 5.2021 w sprawie przystąpienia do Programu LIFE

Uchwała Zarządu nr 5.2021

Pobierz

Uzasadnienie do Uchwały nr 5.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 2.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2020r

Uchwała Zarządu nr 2.2021

Pobierz

Rok 2020