Zarząd związku

Uchwały

Rok 2021

UCHWAŁA ZARZĄDU 14.2021 w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 14.2021

Pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14.2021

Pobierz

Załącznik nr 2 do uchwały nr 14.2021

Pobierz

Załącznik nr 3 do uchwały nr 14.2021

Pobierz

Załącznik nr 4 do uchwały nr 14.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 13.2021 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 13.2021

Pobierz

Załącznik do uchwały nr 13.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 12.2021 w sprawie przystąpienia do Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Uchwała Zarządu nr 12.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 11.2021 w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Częstochowy i Subregionu Północnego”

Uchwała Zarządu nr 11.2021

Pobierz

Uzasadnienie do uchwały nr 11.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 10.2021 w sprawie zamieszczenia w Regionalnym Planie Transportowym Województwa Śląskiego projektów drogowych - wojewódzkich i lokalnych z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 10.2021

Pobierz

Załącznik do uchwały nr 10.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 9.2021 w sprawie wyrażenia konieczności podjęcia prac legislacyjnych dotyczących zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uchwała Zarządu nr 9.2021

Pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 8.2021 w sprawie uwzględnienia w Nowej Perspektywie Unijnej w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2021-2027 dofinansowania inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze aglomeracji o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM

Uchwała Zarządu nr 8.2021

Pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 7.2021 w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego planów Ministra Zdrowia w sprawie restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Uchwała Zarządu nr 7.2021

Pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 5.2021 w sprawie przystąpienia do Programu LIFE

Uchwała Zarządu nr 5.2021

Pobierz

Uzasadnienie do Uchwały nr 5.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 2.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2020r

Uchwała Zarządu nr 2.2021

Pobierz

Rok 2020