Zarząd związku

Uchwały

Rok 2024

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 7.2024_w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Biura Związku do składania oświadczeń woli w imieniu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Częstochowie w sprawie realizacji projektu pn. „Sprawny Urząd” Szkolenia dla pracowników JST i ich jednostek z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego lata 2024-2026, nr FESL.05.14-IP.02-0763/23-002, w ramach naboru nr FESL.05.14-IP.02-054/23, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027, w ramach priorytetu FESL.05 Fundusze Europejskie dla rynku pracy, działanie FESL.05.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej

Uchwała Zarządu nr 7.2024

Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7.2024

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 6.2024_w sprawie aktualizacji Polityki Rachunkowości Związku

Uchwała Zarządu nr 6.2024

Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6.2024

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 5.2024_w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2023 rok

Uchwała Zarządu nr 5.2024

Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5.2024

Pobierz

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5.2024

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 4.2024_w sprawie uwzględnienia zmiany w ramach regulaminu naboru dla inwestycji B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dotyczy: Kryteriów szczegółowych dostępu

Uchwała Zarządu nr 4.2024

Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4.2024

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 3.2024_ w sprawie podziału na funkcję lidera oraz partnerów w Klastrze Energii Aglomeracji Częstochowskiej, Klastrach Energii Powiatu Częstochowskiego; Myszkowskiego oraz Kłobuckiego finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 2.2024_w sprawie powołania grupy roboczej ds. wdrażania i monitorowania Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030

Uchwała Zarządu nr 2.2024

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 1.2024_w w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Biura Związku do składania oświadczeń woli w imieniu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Częstochowy w sprawie współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. w celu realizacji partnerskiego projektu pn. "Usługi rozwojowe w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego" finansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027; Działanie FESL.06.06 Kształcenie osób dorosłych – EFS+

Uchwała Zarządu nr 1.2024

Pobierz

Rok 2023

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 24.2023_w w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Biura Związku do składania oświadczeń woli w imieniu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Częstochowy w sprawie realizacji projektu pn. „Rozwój ZIT Subregionu Północnego 2024 (etap I)”, nr FESL.09.02-IZ.01-06B4/23-001, w ramach naboru nr FESL.09.02-IZ.01-022/23, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027, w ramach priorytetu FESL.09.00-Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny, działanie FESL.09.02-Rozwój ZIT

Uchwała Zarządu nr 24.2023

Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24.2023

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 23.2023_ w sprawie zmian Regulaminów wynagradzania osób zatrudnionych w Biurze Związku i pracowników zatrudnionych w Biurze Związku

Uchwała Zarządu nr 23.2023

Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 23.2023

Pobierz

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 23.2023

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 22.2023_w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 22.2023

Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 22.2023

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 21.2023_w sprawie sposobu wpłaty składek członkowskich

Uchwała Zarządu nr 21.2023

Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21.2023

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 20.2023_w sprawie zmiany załącznika do Uchwały 15/2023 Zarządu Związku z dnia 24 października 2023r. dotyczącej zwołania Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz w sprawie zmiany uchwały nr 16/2023 Zarządu Związku z dnia 24 października 2023 r. o przyjęciu projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 20.2023

Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20.2023

Pobierz

SUMP_SPWS_Załącznik

Pobierz

SUMP_SPWS_Wykaz Inwestcji

Pobierz

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 18.2023_w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 18.2023

Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18.2023

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 15.2023_ w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 15.2023

Pobierz

Załącznik do Uchwały nr 15.2023

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 14.2023_w sprawie aktualizacji Polityki Rachunkowości Związku

Uchwała Zarządu nr 14.2023

Pobierz

Załącznik do Uchwały nr 14.2023

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 13.2023_w sprawie sposobu wpłaty składek członkowskich celowych

Uchwała Zarządu nr 13.2023

Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13.2023

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 12.2023_w sprawie przyjęcia listy projektów realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030

Uchwała Zarządu nr 12.2023

Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12.2023

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 10.2023_w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego

Uchwała Zarządu nr 10.2023

Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10.2023

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 9.2023_w sprawie tymczasowego zabezpieczenia środków z rezerwy wykonania na 2023 w celu realizacji projektu "Śląskie.Przywracamy błękit."

Uchwała Zarządu nr 9.2023

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 8.2023_w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 8.2023

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 7.2023_w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 7.2023

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 6.2023_w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Biura Związku do przygotowania, aplikowania, realizacji i rozliczania projektu w ramach poddziałania 5.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej

Uchwała Zarządu nr 6.2023

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 5.2023_w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Biura Związku do przygotowania, aplikowania, realizacji i rozliczania projektu w ramach poddziałania 9.2 Rozwój ZIT, Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Uchwała Zarządu nr 5.2023

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 4.2023_w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Biura Związku do przygotowania, aplikowania,realizacji i rozliczania projektu w ramach poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Uchwała Zarządu nr 4.2023

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 3.2023_w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 3.2023

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 2.2023_w sprawie potrzeby uruchomienia w formie stacjonarnej Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 2.2023

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 1.2023_w sprawie aktualizacji Polityki Rachunkowości Związku

Uchwała Zarządu nr 1.2023

Pobierz

Rok 2022

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 28.2022_w sprawie wskazania przedstawiciela Związku i jego zastępcy do udziału w pracach Komitetu Monitorującego FE 2021-2027

Uchwała Zarządu nr 28.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 27.2022_w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerstwa w ramach prowadzenia studiów podyplomowych Master of Business Administration profil Usługi Publiczne

Uchwała Zarządu nr 27.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 26.2022_w sprawie sposobu wpłaty składek członkowskich

Uchwała Zarządu nr 26.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 25.2022_w sprawie Regulaminów wynagradzania osób zatrudnionych w Biurze Związku

Uchwała Zarządu nr 25.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 24.2022_w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 24.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 23.2022_w sprawie zmiany w Planie Finansowym Związku na 2022 rok

Uchwała Zarządu nr 23.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 22.2022_ w sprawie zmiany w Planie Finansowym Związku na 2022 rok

Uchwała Zarządu nr 22.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 21.2022_w sprawie zastosowania instrumentów finansowych w działaniach planowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Uchwała Zarządu nr 21.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 20.2022_w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz zgłaszania uwag doprojektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 wraz zprognozą oddziaływania na środowisko

Uchwała Zarządu nr 20.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 19.2022_ w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego propozycji zmian w zasadach realizacji inwestycji w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Uchwała Zarządu nr 19.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 18.2022_w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 18.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 17.2022_w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powitatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 17.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 16.2022_w sprawie powołania Komisji ds.współpracy i partnerstwa

Uchwała Zarządu nr 16.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 15.2022_w sprawie zmiany w Planie Finansowym Związku na 2022 rok

Uchwała Zarządu nr 15.2022

Pobierz

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 14.2022_w sprawie zmiany w Planie Finansowym Związku na 2022 rok

Uchwała Zarządu nr 14.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 13.2022_w sprawie projektowania i realizacji regionalnej trasy rowerowej nr 609 w odpowiedzi na stanowisko Rady Miejskiej w Krzepicach

Uchwała Zarządu nr 13.2022

Pobierz

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 12.2022_w sprawie zmiany uchwały nr 11/2022 Zarządu Związku z dnia 22 kwietnia 2022r. o przyjęciu projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 12.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 11.2022_w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 11.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr10.2022_w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 10.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 9.2022_w sprawie aktualizacji Polityki Rachunkowości Związku

Uchwała Zarządu nr 9.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 8.2022_w sprawie zmiany w Planie Finansowym Związku na 2022 rok

Uchwała Zarządu nr 8.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU NR 7.2022_w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2021 rok

Uchwała Zarządu nr 7.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 6.2022_w sprawie przyjecia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 6.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 5.2022_w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 5.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 4.2022_w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

Uchwała Zarządu nr 4.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 3.2022_w sprawie zmiany w Planie Finansowym Związku na 2022 rok

Uchwała Zarządu nr 3.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 2.2022_w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Biurze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 2.2022

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 1.2022_w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 1.2022

Pobierz

Rok 2021

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 32.2021 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego do Klastrów energii utworzonych na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 32.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 31.2021 w sprawie wyrażenia potrzeby realizacji inwestycji pn. „Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej”, „Uniwersyteckie Centrum Farmacji”, „Regionalne Centrum Rehabilitacji i Edukacji Prozdrowotnej”, „Centrum Dydaktyczne Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu” przez Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uchwała Zarządu nr 31.2021

Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały

Pobierz

Załącznik nr 2 do Uchwały

Pobierz

Załącznik nr 3 do Uchwały

Pobierz

Załącznik nr 4 do Uchwały

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 30.2021 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia kroków legislacyjnych w celu opracowania ustawy regulującej budowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury rowerowej na wzór rozwiązań prawnych wynikających z Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Uchwała Zarządu nr 30.2021

Pobierz

Załącznik do Uchwały 30.2021

Pobierz
UCHWAŁA Zarządu NR 29/2021 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania w mocy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz uregulowanie w niej kwestii dotyczącej dróg publicznych przechodzących przez przejazdy bramowe

Uchwała Zarządu nr 29.2021

Pobierz

Załącznik do Uchwały 29.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 28.2021 w sprawie sposobu wpłaty składek członkowskich

Uchwała Zarządu nr 28.2021

Pobierz

załącznik do Uchwały nr 28.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 27.2021 w sprawie wyrażenia potrzeby realizacji inwestycji pn. „Budynek dydaktyczno - laboratoryjny nowoczesnych technologii (POLITECHLAB)” przez Politechnikę Częstochowską

Uchwała Zarządu nr 27.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 26.2021 w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 26.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 25.2021 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 25.2021

Pobierz

załącznik do Uchwały nr 25.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 23.2021 w sprawie uwzględnienia 100% dofinansowania kosztów odbudowy dróg gminnych i powiatowych zniszczonych w wyniku objazdów związanych z autostradą A-1 na obszarze Miasta Częstochowa, Powiatu Częstochowskiego, Powiatu Kłobuckiego oraz Powiatu Myszkowskiego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 23.2021

Pobierz

załącznik do Uchwały nr 23.2021 - stanowisko

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 22.2021 w sprawie wyrażenia konieczności zmiany kategorii dróg z powiatowych na wojewódzkie na obszarze powiatu częstochowskiego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 22.2021

Pobierz

załącznik do Uchwały nr 22.2021 - stanowisko

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 21.2021 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wprowadzenia zmian w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w sposób pozwalający na wywłaszczenie nieruchomości pod budowę tras rowerowych, tzw. ZRID

Uchwała Zarządu nr 21.2021

Pobierz

załącznik do Uchwały nr 21.2021 - stanowisko

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 20.2021 w sprawie sposobu wpłaty składek członkowskich celowych

Uchwała Zarządu nr 20.2021

Pobierz

załącznik do Uchwały nr 20.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 18.2021 w sprawie aktualizacji składu grupy roboczej ds. utworzenia subregionalnej sieci tras rowerowych na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 18.2021

Pobierz

załącznik nr 1 do Uchwały nr 18.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 17.2021 w sprawie aktualizacji składu grupy roboczej ds. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 17.2021

Pobierz

załącznik nr 1 do Uchwały nr 17.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 16.2021 w sprawie aktualizacji składu grupy roboczej ds. ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 16.2021

Pobierz

załącznik nr 1 do Uchwały nr 16.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 15.2021 w sprawie aktualizacji składu grupy roboczej ds. kultury, sportu i rekreacji na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 15.2021

Pobierz

załącznik nr 1 do Uchwały nr 15.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 14.2021 w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 14.2021

Pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14.2021

Pobierz

Załącznik nr 2 do uchwały nr 14.2021

Pobierz

Załącznik nr 3 do uchwały nr 14.2021

Pobierz

Załącznik nr 4 do uchwały nr 14.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 13.2021 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 13.2021

Pobierz

Załącznik do uchwały nr 13.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 12.2021 w sprawie przystąpienia do Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Uchwała Zarządu nr 12.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 11.2021 w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Częstochowy i Subregionu Północnego”

Uchwała Zarządu nr 11.2021

Pobierz

Uzasadnienie do uchwały nr 11.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 10.2021 w sprawie zamieszczenia w Regionalnym Planie Transportowym Województwa Śląskiego projektów drogowych - wojewódzkich i lokalnych z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Zarządu nr 10.2021

Pobierz

Załącznik do uchwały nr 10.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 9.2021 w sprawie wyrażenia konieczności podjęcia prac legislacyjnych dotyczących zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uchwała Zarządu nr 9.2021

Pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 8.2021 w sprawie uwzględnienia w Nowej Perspektywie Unijnej w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2021-2027 dofinansowania inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze aglomeracji o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM

Uchwała Zarządu nr 8.2021

Pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 7.2021 w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego planów Ministra Zdrowia w sprawie restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Uchwała Zarządu nr 7.2021

Pobierz

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU 5.2021 w sprawie przystąpienia do Programu LIFE

Uchwała Zarządu nr 5.2021

Pobierz

Uzasadnienie do Uchwały nr 5.2021

Pobierz
UCHWAŁA ZARZĄDU nr 2.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2020r

Uchwała Zarządu nr 2.2021

Pobierz

Rok 2020