Zgromadzenie

Uchwały

2022

UCHWAŁA Nr 9.2022 w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Związku na 2023 rok

UCHWAŁA Nr 9.2022

Pobierz
UCHWAŁA Nr 8.2022 w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Działalności Związku na 2023 rok

UCHWAŁA Nr 8.2022

Pobierz
UCHWAŁA Nr 7.2022 w sprawie wysokości rocznych składek członkowskich na rok 2023 na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

UCHWAŁA Nr 7.2022

Pobierz
UCHWAŁA Nr 6.2022 w sprawie zmiany Planu Finansowego Związku na 2022r.

UCHWAŁA Nr 6.2022

Pobierz
UCHWAŁA Nr 5.2022 w sprawie zmiany Planu Finansowego Związku na 2022 rok

UCHWAŁA Nr 5.2022

Pobierz
UCHWAŁA Nr 4.2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2021 rok

UCHWAŁA Nr 4.2022

Pobierz
UCHWAŁA Nr 3.2022 w sprawie sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2021 rok

UCHWAŁA Nr 3.2022

Pobierz
UCHWAŁA Nr 2.2022 w sprawie przejęcia Planu Finansowego Związku na 2022 rok

UCHWAŁA Nr 2.2022

Pobierz
UCHWAŁA Nr 1.2022 w sprawie przystąpienia do projektu "Śląskie .Przywracamy błękit"

UCHWAŁA Nr 1.2022

Pobierz

Rok 2021

UCHWAŁA Nr 11.2021 w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Działalności Związku na 2022 rok

UCHWAŁA Nr 11.2021

Pobierz

załącznik do Uchwały nr 11.2021

Pobierz
UCHWAŁA Nr 9.2021 w sprawie wysokości rocznych składek członkowskich na rok 2022 na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

UCHWAŁA Nr 9.2021

Pobierz

załącznik do Uchwały nr 9.2021

Pobierz
UCHWAŁA Nr 7.2021 w sprawie sprzeciwu wobec działań Zarządu Województwa Śląskiego zmierzających do likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie

UCHWAŁA Nr 7.2021

Pobierz

załącznik do Uchwały nr 7.2021 - Stanowisko

Pobierz
UCHWAŁA Nr 6.2021 w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentacji dotyczącej przebiegu trasy rowerowej nr 6 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej- celowej na potrzeby realizacji zadania.

UCHWAŁA Nr 6.2021

Pobierz
UCHWAŁA Nr 5.2021 w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentacji dotyczącej przebiegu trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej- celowej na potrzeby realizacji zadania.

UCHWAŁA Nr 5.2021

Pobierz
UCHWAŁA Nr 4.2021 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Miasta Częstochowa udzielonej w celu przygotowania dokumentów diagnostycznych, oraz przygotowania strategii rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

UCHWAŁA Nr 4.2021

Pobierz

uzasadnienie do Uchwały nr 4.2021

Pobierz
UCHWAŁA Nr 2.2021 w sprawie udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2020 rok

UCHWAŁA Nr 2.2021

Pobierz
UCHWAŁA Nr 1.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2020 rok

UCHWAŁA Nr 1.2021

Pobierz

załącznik nr 1 - Sprawozdanie z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2020 rok

Pobierz

załącznik nr 2 - Sprawozdanie finansowe

Pobierz

Rok 2020

Rok 2019