Zgromadzenie

Uchwały

2023

UCHWAŁA 20.2023_w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”

UCHWAŁA 20.2023

Pobierz

Załacznik nr 1 do Uchwały 20.2023

Pobierz

Załacznik nr 1 do Uchwały 20.2023- wykaz inwestycji

Pobierz
UCHWAŁA 19.2023_w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Związku na lata 2024 - 2029

UCHWAŁA 19.2023

Pobierz

Załacznik nr 1 do Uchwały 19.2023

Pobierz
UCHWAŁA 18.2023_w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Związku na 2024 rok

UCHWAŁA 18.2023

Pobierz

Załacznik nr 1 do Uchwały 18.2023

Pobierz

Załacznik nr 2 do Uchwały 18.2023

Pobierz
UCHWAŁA Nr 17.2023_w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Działalności Związku na 2024 rok

UCHWAŁA 17.2023

Pobierz

Załacznik nr 1 do Uchwały 17.2023

Pobierz
UCHWAŁA Nr 16.2023_w sprawie wysokości rocznych składek członkowskich na rok 2024 na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

UCHWAŁA 16.2023

Pobierz

Załacznik nr 1 do Uchwały 16.2023

Pobierz
UCHWAŁA Nr 15.2023_w sprawie zmiany Planu Finansowego Związku na 2023 rok

UCHWAŁA 15.2023

Pobierz

Załacznik nr 1 do Uchwały 15.2023

Pobierz

Załacznik nr 2 do Uchwały 15.2023

Pobierz
UCHWAŁA Nr 14.2023 w sprawie upoważnienia Zarządu Związku do zawarcia umów z wykonawcami Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla tras rowerowych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

UCHWAŁA 14.2023

Pobierz
UCHWAŁA Nr 13.2023 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego w zakresie budowy trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej- celowej na potrzeby realizacji zadania

UCHWAŁA 13.2023

Pobierz
UCHWAŁA Nr 12.2023 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego w zakresie budowy trasy rowerowej nr 17 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej- celowej na potrzeby realizacji zadania

UCHWAŁA 12.2023

Pobierz
UCHWAŁA Nr 11.2023 w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Funkcjonalno- Użytkowego w zakresie budowy trasy rowerowej nr 6 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej- celowej na potrzeby realizacji zadania

UCHWAŁA 11.2023

Pobierz
UCHWAŁA Nr 10.2023 w sprawie zaopiniowania listy projektów realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030

UCHWAŁA 10.2023

Pobierz

Załacznik nr 1 do Uchwały 10.2023

Pobierz
UCHWAŁA Nr 9.2023 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030

UCHWAŁA 9.2023

Pobierz

Załacznik nr 1 do Uchwały 9.2023

Pobierz
UCHWAŁA Nr 8.2023 w sprawie wyrażenia potrzeby zwiększenia kwot dofinansowania inwestycji w ramach Polskiego Ładu

UCHWAŁA 8.2023

Pobierz

Załacznik nr 1 do Uchwały 8.2023

Pobierz
UCHWAŁA Nr 7.2023 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach działania 5.14 Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej

UCHWAŁA 7.2023

Pobierz
UCHWAŁA Nr 6.2023 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach działania 9.2 Rozwoj ZIT

UCHWAŁA 6.2023

Pobierz
UCHWAŁA Nr 5.2023 w sprawie przystapienia do realizacji projektu w ramach poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

UCHWAŁA 5.2023

Pobierz
UCHWAŁA Nr 4.2023 w sprawie zmiany Planu Finansowego Związku

UCHWAŁA 4.2023

Pobierz
UCHWAŁA Nr 3.2023 w sprawie zmian w Statucie Związku

UCHWAŁA 3.2023

Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały 3.2023

Pobierz
UCHWAŁA Nr 2.2023 w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2022 rok

UCHWAŁA NR 2.2023

Pobierz
UCHWAŁA Nr 1.2023 w sprawie sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2022 rok

UCHWAŁA NR 1.2023

Pobierz

Załącznik nr 1 do Uchwały 1.2023

Pobierz

Załacznik nr 2 Uchwały 1.2023

Pobierz

2022

UCHWAŁA Nr 9.2022 w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Związku na 2023 rok

UCHWAŁA Nr 9.2022

Pobierz
UCHWAŁA Nr 8.2022 w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Działalności Związku na 2023 rok

UCHWAŁA Nr 8.2022

Pobierz
UCHWAŁA Nr 7.2022 w sprawie wysokości rocznych składek członkowskich na rok 2023 na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

UCHWAŁA Nr 7.2022

Pobierz
UCHWAŁA Nr 6.2022 w sprawie zmiany Planu Finansowego Związku na 2022r.

UCHWAŁA Nr 6.2022

Pobierz
UCHWAŁA Nr 5.2022 w sprawie zmiany Planu Finansowego Związku na 2022 rok

UCHWAŁA Nr 5.2022

Pobierz
UCHWAŁA Nr 4.2022 w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2021 rok

UCHWAŁA Nr 4.2022

Pobierz
UCHWAŁA Nr 3.2022 w sprawie sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2021 rok

UCHWAŁA Nr 3.2022

Pobierz
UCHWAŁA Nr 2.2022 w sprawie przejęcia Planu Finansowego Związku na 2022 rok

UCHWAŁA Nr 2.2022

Pobierz
UCHWAŁA Nr 1.2022 w sprawie przystąpienia do projektu "Śląskie .Przywracamy błękit"

UCHWAŁA Nr 1.2022

Pobierz

Rok 2021

UCHWAŁA Nr 11.2021 w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Działalności Związku na 2022 rok

UCHWAŁA Nr 11.2021

Pobierz

załącznik do Uchwały nr 11.2021

Pobierz
UCHWAŁA Nr 9.2021 w sprawie wysokości rocznych składek członkowskich na rok 2022 na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

UCHWAŁA Nr 9.2021

Pobierz

załącznik do Uchwały nr 9.2021

Pobierz
UCHWAŁA Nr 7.2021 w sprawie sprzeciwu wobec działań Zarządu Województwa Śląskiego zmierzających do likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie

UCHWAŁA Nr 7.2021

Pobierz

załącznik do Uchwały nr 7.2021 - Stanowisko

Pobierz
UCHWAŁA Nr 6.2021 w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentacji dotyczącej przebiegu trasy rowerowej nr 6 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej- celowej na potrzeby realizacji zadania.

UCHWAŁA Nr 6.2021

Pobierz
UCHWAŁA Nr 5.2021 w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentacji dotyczącej przebiegu trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej- celowej na potrzeby realizacji zadania.

UCHWAŁA Nr 5.2021

Pobierz
UCHWAŁA Nr 4.2021 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Miasta Częstochowa udzielonej w celu przygotowania dokumentów diagnostycznych, oraz przygotowania strategii rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

UCHWAŁA Nr 4.2021

Pobierz

uzasadnienie do Uchwały nr 4.2021

Pobierz
UCHWAŁA Nr 2.2021 w sprawie udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2020 rok

UCHWAŁA Nr 2.2021

Pobierz
UCHWAŁA Nr 1.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2020 rok

UCHWAŁA Nr 1.2021

Pobierz

załącznik nr 1 - Sprawozdanie z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2020 rok

Pobierz

załącznik nr 2 - Sprawozdanie finansowe

Pobierz

Rok 2020

Rok 2019