Zgromadzenie

Uchwały

Rok 2021

UCHWAŁA Nr 7.2021 w sprawie sprzeciwu wobec działań Zarządu Województwa Śląskiego zmierzających do likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie

UCHWAŁA Nr 7.2021

Pobierz

załącznik do Uchwały nr 7.2021 - Stanowisko

Pobierz
UCHWAŁA Nr 6.2021 w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentacji dotyczącej przebiegu trasy rowerowej nr 6 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej- celowej na potrzeby realizacji zadania.

UCHWAŁA Nr 6.2021

Pobierz
UCHWAŁA Nr 5.2021 w sprawie przystąpienia do opracowania dokumentacji dotyczącej przebiegu trasy rowerowej nr 609 na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz ustalenia wysokości dodatkowej składki członkowskiej- celowej na potrzeby realizacji zadania.

UCHWAŁA Nr 5.2021

Pobierz
UCHWAŁA Nr 4.2021 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Miasta Częstochowa udzielonej w celu przygotowania dokumentów diagnostycznych, oraz przygotowania strategii rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

UCHWAŁA Nr 4.2021

Pobierz

uzasadnienie do Uchwały nr 4.2021

Pobierz
UCHWAŁA Nr 2.2021 w sprawie udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2020 rok

UCHWAŁA Nr 2.2021

Pobierz
UCHWAŁA Nr 1.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2020 rok

UCHWAŁA Nr 1.2021

Pobierz

załącznik nr 1 - Sprawozdanie z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2020 rok

Pobierz

załącznik nr 2 - Sprawozdanie finansowe

Pobierz

Rok 2020

Rok 2019