Zgromadzenie

Uchwały

Rok 2021

UCHWAŁA Nr 2.2021 w sprawie udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2020 rok

UCHWAŁA Nr 2.2021

Pobierz
UCHWAŁA Nr 1.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2020 rok

UCHWAŁA Nr 1.2021

Pobierz

załącznik nr 1 - Sprawozdanie z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego za 2020 rok

Pobierz

załącznik nr 2 - Sprawozdanie finansowe

Pobierz

Rok 2020

Rok 2019