Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiSubregion Północny rusza z perspektywą finansową UE na lata 2021-2027! 

Subregion Północny rusza z perspektywą finansową UE na lata 2021-2027! 

Subregion Północny rusza z perspektywą finansową UE na lata 2021-2027! 

Subregion Północny rusza z perspektywą finansową UE na lata 2021-2027! 

Z dumą pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego podpisane zostało porozumienie w zakresie przygotowania i realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027.
Kwota na dofinansowanie projektów realizowanych przez  dla gminy i powiaty zrzeszone w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego to 154 mln euro (tj.694 mln złotych).

W uroczystym podpisaniu udział wzięła Anna  Jedynak Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Grzegorz Boski Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Przewodniczący Związku  Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Krzysztof Matyjaszczyk, Członkowie Zarządu: Starosta Powiatu Częstochowskiego Krzysztof Smela, Starosta Powiatu Kłobuckiego Henryk Kiepura, Starosta Powiatu Myszkowskiego Piotr Kołodziejczyk, Burmistrz Gminy Miasta Kłobuck Jerzy Zakrzewski, Burmistrz Gminy Miasta Myszków Włodzimierz Żak oraz Dyrektor  Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Wojciech Ostaszewski.

Cały Subregion Północny rozpoczął już analizę swoich potrzeb i zaplanował działania czego wyrazem jest przygotowana :

„Strategia Rozwoju dla Subregionu Północnego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030”

Środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 będą wykorzystane na następujące działania:

 • Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej
 • Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych
 • Odnawialne źródła energii
 • Wsparcie dla klimatu
 • Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
 • Gospodarka odpadami komunalnymi
 • Ochrona przyrody i bioróżnorodność
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • Zakup taboru autobusowego/ trolejbusowego
 • Zrównoważona multimodalna mobilność miejska
 • Regionalne Trasy Rowerowe
 • Infrastruktura szkolnictwa zawodowego
 • Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym
  Rozwój ZIT
 • Usługi rozwojowe dla kadr administracji samorządowej

Trzymajcie kciuki!!!