Subregion PółnocnyAnkieta mobilności – uczniowie szkół

Ankieta mobilności – uczniowie szkół

Ankieta mobilności – uczniowie szkół

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół

Władze samorządowe przy współpracy z Subregionem Północnym Województwa Śląskiego przystąpiły do starań o pozyskanie środków unijnych na zadania związane z mobilnością miejską.

W tym celu zwracamy się do Was z prośbą o pomoc oddając w Wasze ręce ankietę mobilności, której celem jest określenie sposobu w jakim Wasi uczniowie docierają do szkoły (ankieta jest w pełni anonimowa).

Badanie to jest, wykonywane na terenie całego Subregionu Północnego naszego województwa. Dzięki temu będziemy mogli określić najpilniejsze potrzeby związane z podróżami z i do szkoły.

Niezbędnym jest, aby ta ankieta została wypełniona przez 90% uczniów. Pozwoli to na podjęcie działań w skali Subregionu pozwalających uczynić te podróże lepszymi.

Uprzejmie proszę o rozdysponowanie tej krótkiej ankiety wśród uczniów w wybrany przez nauczycieli sposób (najlepiej wypełnienie na lekcji).

Proszę mieć na uwadze, że tylko pełna mobilizacja pozwoli na prawidłowe określenie potrzeb i realizację inwestycji, które poprawią drogę do naszego drugiego domu, którym niewątpliwie jest szkoła.

Link do ankiety do większości placówek z terenu Subregionu Północnego został przesłany drogą mailową. Jednak te szkoły, które nie otrzymały takiego powiadomienia mogą pobrać link do wypełnienia ankiety z tej oto strony, kopiując go i przekazując uczniom drogą elektroniczną lub wypełniając bezpośrednio po kliknięciu poniższego.

Termin, w którym oczekujemy na wypełnienie ankiet  upływa 6 kwietnia 2022 roku.

Link do ankiety: https://forms.gle/TMKwBtrPY9gCAFHz5