Subregion PółnocnyPrzystąpienie do opracowania Planu Mobilności Subregionu Północnego

Przystąpienie do opracowania Planu Mobilności Subregionu Północnego

Przystąpienie do opracowania Planu Mobilności Subregionu Północnego

W dniu 10 stycznia br. Gmina Miasto Częstochowa reprezentowana przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie podpisała umowę z wykonawcą – firmą LPW sp. z o.o. z Katowic na przygotowanie i opracowanie dokumentu: Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego .

W dokumencie zawarte zostaną cele i działania służące podniesieniu jakości podróżowania mieszkańców całego Subregionu Północnego.

Zapraszamy do współpracy!