PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Co to jest SUMP ?

Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument w którym zawarte są cele i działania mające za zadanie podnieść jakość podróżowania mieszkańców całego naszego subregionu. Plan skupia się na przemodelowaniu takich środków transportu tak aby :

 • środki transportu publicznego, stanowiły spójną całość skrojoną na potrzeby mieszkańców dojeżdżających do pracy, uczniów uczęszczających do szkoły, czy osób chcących dotrzeć do oddalonych placówek zdrowotnych i publicznych;

 • transport indywidualny uwzględniał potrzeby osób dbających o kondycję również w trakcie drogi do i z pracy/szkoły, jak również osób chcących przemieszczać się elektrycznymi środkami transportu indywidualnego;

 • osoby korzystające z samochodów osobowych znalazły dla nich alternatywę ekonomiczną, ekologiczną, wygodną i efektywną

 • zaś transport towarowy zapewniający dostawy do zakładów produkcji, branży handlowo-usługowej zmniejszył swoje oddziaływanie na pozostałych uczestników ruchu oraz okolicznych mieszkańców.

Dobrze skonfigurowana siatka połączeń kolei, autobusy i tramwaj uzupełnione o siatkę ścieżek rowerowych powinna stanowić atrakcyjną alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego. Dzięki czemu mobilność mieszkańców subregionu zyska nową jakość i przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Co zawiera SUMP?

W dokumencie znajdziemy informacje dotyczące wspierania ruchu pieszego oraz indywidualnego transportu niezmotoryzowanego jak również niskoemisyjnych form transportu jako przeciwieństwo dotychczasowego planowani z myślą tylko i wyłącznie o samochodach. Strategia będzie łączyć wykorzystanie wszystkich dostępnych form transportu pod kątem ułatwienia podróżowania i zwiększenia mobilności mieszkańców z wykorzystaniem środków transportu innych, niż klasyczne osobowe samochody spalinowe, ale zawsze nacisk będzie położony na ochronę środowiska i zdrowie oraz komfort mieszkańców. W dokumencie określone zostaną cele, które poprzez określone działania zmierzają do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców.

Jaki obszar obejmuje SUMP?

SUMP obejmie obszar Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, a więc nie tylko miasto Częstochowę, ale i obszar funkcjonalny obejmujący wszystkie gminy i powiaty wchodzące w jego skład Subregionu. Dzięki wspólnej wizji i planowaniu będzie możliwość osiągnięcia synergii na całym obszarze Subregionu i polepszenia warunków dla rozwoju i życia mieszkańców.

Kto przygotowuje SUMP?

W pracach nad Planem udział biorą eksperci z zakresu transportu, mobilności, bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawiciele samorządów zrzeszonych w grupach roboczych Subregionu Północnego. Duży nacisk położony jest także na zaangażowanie mieszkańców poszczególnych gmin i powiatów.

Wykonanie SUMP jest możliwe dzięki pilotażowi organizowanemu w ramach przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Korzyści płynące z planowania mobilności:

 • Korzyści dla zdrowia i środowiska
 • Poprawa mobilności i dostępności
 • Zwiększenie dostępności miejsc istotnych z punktu życia społecznego dla osób
  z niepełnosprawnościami
 • Poprawa wizerunku gmin
 • Decyzje władz poparte przez mieszkańców i interesariuszy
 • Efektywna realizacja inwestycji
 • Lepsza integracja w Subregionie
 • Poprawa konkurencyjności gmin i dostępu do funduszy zewnętrznych
 • Lepsza jakość życia

 • 15.01.2021r. Warsztat 1 – Włodarze i urzędnicy (część wspólna)
 • 15.02.2021r. Warsztat 2 – Urzędnicy i kluczowe grupy interesariuszy (powiat myszkowski)
 • 17.02.2021 r. Warsztat 3 – Urzędnicy i kluczowe grupy interesariuszy (Częstochowa oraz powiat częstochowski)
 • 17.03.2021 r. Warsztat 4 – Urzędnicy i kluczowe grupy interesariuszy (powiat kłobucki oraz podsumowanie dla wszystkich) - Więcej informacji
 • Sprawozdanie z warsztatów - Więcej informacji
 • 15.11.2021r. Warsztaty w ramach Mobilny Subregion - powiat częstochowski
 • 16.11.2021r. Warsztaty w ramach Mobilny Subregion - powiat częstochowski
 • 17.11.2021r. Warsztaty w ramach Mobilny Subregion - powiat częstochowski
 • 18.11.2021r. Warsztaty w ramach Mobilny Subregion - powiat kłobucki
 • 19.11.2021r. Warsztaty w ramach Mobilny Subregion - powiat myszkowski
 • 22.11.2021r. Warsztaty w ramach Mobilny Subregion - Miasto Częstochowa
 • 25-03-2022r. Ankieta mobilności dla szkół podstawowych i średnich Subregionu Północnego Województwa Śląskiego - Więcej informacji
 • Konsultacje Społeczne 07-10.08.2023r.
 • Konsultacje społeczne 16-20.10.2023 stacjonarnie
 • Konsultacje społeczne 09-29.10.2023 - zgłaszanie uwag