Subregion PółnocnyAktualnościBez kategorii9 stycznia 2023r.- spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w ramach naborów z instalacji odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii

9 stycznia 2023r.- spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w ramach naborów z instalacji odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii

9 stycznia 2023r.- spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w ramach naborów z instalacji odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym 💻👨‍💼organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które odbędzie się w Katowicach.✍️

Tematyka szkolenia:

Omówienie zasad aplikowania o dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii – wspólne szkolenie dla naborów:

nr FESL.02.06-IZ.01-076/23 oraz FESL.02.06-IZ.01-077/23 (Priorytet FESL II Fundusze Europejskie na zielony rozwój, Działanie 2.6 projekty grantowe i parasolowe oraz projekty inne niż grantowe i parasolowe) – nabory na projekty realizowane w subregionie północnym;🌍

Zasady rekrutacji:

Rejestracja na spotkanie odbywa się do 8 stycznia poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO dostępnego na stronie:

https://funduszeue.slaskie.pl/…/spotk_infor_oze_magaz…