Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiVIII Europejski Kongres Samorządów

VIII Europejski Kongres Samorządów

VIII Europejski Kongres Samorządów

W dniach 6-7 marca 2023r. odbył się VIII Europejski Kongres Samorządów, w którym uczestniczyli przedstawiciele Subregionu Północnego Województwa Śląskiego: Piotr Grzybowski- Z-ca Prezydenta Miasta Częstochowy, Henryk Kiepura -Starosta Powiatu Kłobuckiego, Piotr Kołodziejczyk -Starosta Powiatu Myszkowskiego, Krzysztof Smela – Starosta Powiatu Częstochowskiego oraz Wojciech Ostaszewski – Dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego.

Podczas Kongresu rozmawiano m. in. o braku środków na finansowanie edukacji, bezpieczeństwie energetycznym, roli samorządów w procesie transformacji energetycznej. Omawiano również kwestie związane z możliwością dofinansowania działań inwestycyjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii, w tym fotowoltaiki dla mieszkańców Subregionu Północnego.