Warsztaty diagnostyczne

Warsztaty diagnostyczne

W dniach 18-19 października br. w Starachowicach odbyły się warsztaty diagnostyczne, w których uczestniczyli przedstawiciele 32 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych. Celem warsztatów było zebranie informacji diagnostycznych, niezbędnych do opracowania diagnozy obszaru Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, które posłużą do przygotowania strategii terytorialnej wskazanego obszaru w okresie programowania UE na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030.

Warsztaty poprowadzili dr Krzysztof Wrana oraz dr Mariusz Raczek z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.