Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiWażne : I Konsultacje społeczne

Ważne : I Konsultacje społeczne

Ważne : I Konsultacje społeczne

W związku z trwającymi pracami nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego zapraszamy na I etap konsultacji dla mieszkańców!

Plan Zrównoważonej Mobilności to dokument mający na celu przede wszystkim:
✅ zapewnienie takich opcji transportowych, które umożliwiają mieszkańcom dostęp do celów podróży i usług z wykorzystaniem ekologicznych i bardziej zrównoważonych środków transportu,
✅ poprawę dostępności usług i jakości życia mieszkańców, a także redukcję zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcję energii.

➠ Konsultacje służyć będą upowszechnieniu wiedzy o idei zrównoważonej mobilności oraz wpływie opracowywanego dokumentu na jakość́ życia w regionie.


Uczestnicy będą̨ mogli poznać́ cel tworzonego opracowania o nazwie „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego”, jego ramy czasowe, zaangażowane zasoby, a także spodziewany efekt końcowy.

Celem zrównoważonej mobilności jest:

 • Zmniejszenie ruchu samochodowego
 • Lepsze planowanie przestrzenne
 • Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego
 • Stosowanie rozwiązań́ sprzyjających pieszym oraz rowerzystom
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu
 • Wyrównywanie możliwości dla wszystkich użytkowników ruchu
 • Zwiększenie dostępności usług

Terminy i miejsca konsultacji:

 • 28.02.2023 godz. 17.00 Starostwo Powiatowe w Myszkowie – sala sesyjna
 • 01.03.2023 godz. 17.00 Urząd Gminy w Kłobucku – sala sesyjna
 • 02.03.2023 godz. 17.00 Urząd Gminy w Przyrowie – sala sesyjna
 • 03.03.2023 godz. 17.00 Sala Konferencyjna Częstochowa ul. Śląska 3/5

WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH I MIEJ REALNY WPŁYW NA KOMFORT ŻYCIA W SWOIM MIEŚCIE!