Webinarium z podatku VAT

Webinarium z podatku VAT

S Z K O L E N I E

Webinarium z podatku VAT w projektach współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin szkolenia: 26 listopada 2020 r. Godziny: 9:00-15:00

Szczegółowe informacje na stronie: https://rpo.slaskie.pl/…/webinarium_podatek_vat_w…