Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiWizyta studyjna w Czorsztynie.

Wizyta studyjna w Czorsztynie.

Wizyta studyjna w Czorsztynie.

W dniach 5-7.10.2022r. odbyła się   wizyta studyjna członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz członków Aglomeracji Beskidzkiej Subregionu Południowego w Czorsztynie.

Celem wizyty było zdobycie wiedzy i doświadczeń z osiągnięć Gmin Czorsztyn oraz Łapsze Niżne, które były inwestorami w zakresie  budowy pętli wokół Jeziora Czorsztyńskiego.

Wizyta studyjna podzielona została na dwa etapy. W pierwszym etapie uczestnicy przejechali na rowerach ponad 30 km ww trasy . Drugi etap to warsztaty merytoryczne, w których Włodarze Gmin Łapsze Niżne oraz Czorsztyna opowiedzieli szczegółowo o zrealizowanej inwestycji.

Przejechanie całej trasy na rowerach, w tak malowniczych  okolicznościach przyrody, oraz poznanie ww. inwestycji od podstaw   pozwoli na wykorzystanie  rozwiązań zastosowanych podczas budowy infrastruktury rowerowej a  co za tym  idzie  pozwoli skorzystać z doświadczeń ludzi, którym udało się osiągnąć niewątpliwie sukces jakim jest przepięknie zagospodarowane Jezioro Czorsztyńskie.

Link do filmu z wizyty oraz fotorelacja poniżej .

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F1dynNNFN5aY%3Ffbclid%3DIwAR0wcD2862G4GbmpytfSI6feJPWLprcYIVC9myg_Lh_A-lNUyd-P6QAfAzg&h=AT1cwtbzw67Ku5kcfU2UTmmNpV0qZzgwjgqn9q9TJlxHGbZjZj4QyInzchql3Iw2oIZj_32rBxFZdO0nuRbbTl_tBmGhza6RUT8GSFn-tkNtKVU1IotLAV0aHevG5TNmjw