Subregion PółnocnyAktualnościSzkoleniaZaproszenie na warsztaty dot. rewitalizacji

Zaproszenie na warsztaty dot. rewitalizacji

Zaproszenie na warsztaty dot. rewitalizacji

W imieniu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zapraszam na warsztaty z zakresu rewitalizacji


Miejsce: Hotel 3 Światy ul. Kilińskiego 10, Gliwice.
Godzina: orientacyjne czas trwania to 6 godzin zegarowych (9:00 – 15:00)


Zakres szkolenia:
Szkolenie przypomni i ustrukturyzuje wiedzę o:
• ustawie o rewitalizacji,
• narzędziach ustawy o rewitalizacji,
• zasadach przygotowania i wdrażania gminnego programu rewitalizacji.

Agenda:


Dzień pierwszy (24.05.2022): Program rewitalizacji od A do Z (czyli „nie święci garnki lepią”)
Podczas szkolenia uczestnicy poznają wymaganą ustawą strukturę gminnego programu rewitalizacji.
Przeanalizowane zostaną przykładowe GPR-y z Polski.
Uczestnicy poznają procedurę przygotowania i uchwalania GPR.
Uczestnicy poznają przykłady projektów (różnej skali i z różnych sfer rozwoju) z Polski i zagranicy,
które są składowymi procesów rewitalizacji.


Dzień drugi (27.05.2022): Narzędzia ustawy o rewitalizacji – zasady, szczegóły, zastosowanie
Główny autor ustawy o rewitalizacji (Kuba Ryś) przedstawi istotę narzędzi wprowadzonych przez
ustawę o rewitalizacji: Specjalna Strefę Rewitalizacji oraz Miejscowy Plan Rewitalizacji.
Trener przedstawi przykłady miast, które postanowiły skorzystać z tych narzędzi.
Uczestnicy poznają procedury wprowadzania i stosowania narzędzi ustawy o rewitalizacji.
Podczas szkolenia nastąpi warsztat – studium przypadku – mający na celu analizę konkretnego,
realnego obszaru rewitalizacji i możliwości /stosowności zastosowania poszczególnych narzędzi
ustawy.


Trenerzy:
Andrzej Brzozowy, Rajmund (Kuba) Ryś – autorzy systemu rewitalizacji, Krajowej Polityki Miejskiej
2023, programów rewitalizacji, strategii miast i innych opracowań

Rejestracja uczestników do 17 maja br.

Link do rejestracji: https://www.silesia.org.pl/ankiety/formularz-zgloszeniowy-udzialu-w-warsztatach-dot,841

ZAPRASZAMY !!!!