Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiZwiązek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Ślaskiego uczestnikiem projektu „Kodeks Dobrych Praktyk”

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Ślaskiego uczestnikiem projektu „Kodeks Dobrych Praktyk”

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Woj. Ślaskiego uczestnikiem projektu „Kodeks Dobrych Praktyk”

W dniu 23 stycznia br. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Ślaskiego przystąpił do projektu „Kodeks dobrych praktyk” realizowanego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców – Częstochowa.

W podpisanym liście intencyjnym zadeklarowana została współpraca pomiędzy Stronami mająca na celu realizację działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności lokalnego środowiska ze szczególnym uwzględnieniem sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz star – up’ów, jak również budowanie platformy współpracy między samorządem, biznesem oraz lokalną społecznością.