Realizowane projekty

Działalność

Realizowane projekty

Umowa z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zawarta w dniu 4.06.2020r. o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego ARR/268/OWES/2020.

Realizacja wsparcia prowadzona jest w oparciu o projekt „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.09.03.01 24-0031/18-00