Zgromadzenie

Stanowiska

2021

Stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec działań Zarządu Województwa Śląskiego zmierzających do likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie

z dnia 29.06.2021 podjęte Uchwałą 7.2021 Walnego Zebrania Członkow Związku

Pobierz

odpowiedz Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego z dnia 12.08.2021

Pobierz