Zgromadzenie

Protokoły

Rok 2023

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków z dn. 5 września 2023r.

Pobierz
PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków z dn. 11 maja 2023r.

Pobierz

Rok 2022

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków z dn. 9 listopada 2022r.

Pobierz
PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków z dn. 10.05.2022r.

Pobierz

Rok 2021

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków z dn. 18.10.2021

Pobierz
PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków z dn. 29.06.2021

Pobierz
PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków z dn. 15.03.2021

Pobierz

Rok 2020

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków z dn. 05.10.2020

Pobierz
PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków z dn. 09.03.2020

Pobierz
PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków z dn. 27.01.2020

Pobierz

Rok 2019

PROTOKÓŁ z głosowania korespondencyjnego z dn. 17.12.2019

Pobierz
PROTOKÓŁ z Założycielskiego Zgromadzenia Ogólnego z dn. 05.11.2019

Pobierz