Działalność

Stanowiska

2021

Stanowisko w sprawie uwzględnienia 100% dofinansowania kosztów odbudowy dróg gminnych i powiatowych zniszczonych w wyniku objazdów związanych z autostradą A-1 na obszarze Miasta Częstochowa, Powiatu Częstochowskiego, Powiatu Kłobuckiego oraz Powiatu Myszkowskiego Województwa Śląskiego

z dnia 27.09.2021 podjęte Uchwałą 23.2021 Zarządu Związku

Pobierz
Stanowisko w sprawie wyrażenia konieczności zmiany kategorii dróg z powiatowych na wojewódzkie na obszarze subregionu północnego Województwa Śląskiego

z dnia 26.07.2021 podjęte Uchwałą 22.2021 Zarządu Związku

Pobierz

odpowiedz Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniewa Tabora z dnia 17.08.2021

Pobierz
Stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w sposób pozwalający na wywłaszczenie nieruchomości pod budowę tras rowerowych, tzw. ZRID

z dnia 26.07.2021 podjęte Uchwałą 21.2021 Zarządu Związku

Pobierz

odpowiedz Ministerstwa Infrastruktury z dnia 30.08.2021

Pobierz
Stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec działań Zarządu Województwa Śląskiego zmierzających do likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie

z dnia 29.06.2021 podjęte Uchwałą 7.2021 Walnego Zebrania Członkow Związku

Pobierz

odpowiedz Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego z dnia 12.08.2021

Pobierz
Stanowisko w sprawie wyrażenia konieczności podjęcia prac legislacyjnych dotyczących zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

z dnia 14.04.2021 podjęte Uchwałą 9.2021 Zarządu Związku

Pobierz

odpowiedz Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 02.06.2021

Pobierz
Stanowisko w sprawie uwzględnienia w Nowej Perspektywie Unijnej w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2021-2027 dofinansowania inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych na obszarze aglomeracji o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM

z dnia 14.04.2021 podjęte Uchwałą 8.2021 Zarządu Związku

Pobierz
Stanowisko dotyczące planów Ministra Zdrowia w sprawie restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

z dnia 14.04.2021 podjęte Uchwałą 7.2021 Zarządu Związku

Pobierz