Subregion PółnocnySUMPSUMP Aktualności

SUMP Aktualności

Ankieta mobilności – pracownicy przedsiębiorstw i urzędów

Ankieta mobilności – uczniowie szkół

Badania ankietowe

Konsultacje społeczne

Przystąpienie do opracowania Planu Mobilności Subregionu Północnego