Subregion PółnocnyKlaster Energii Powiatu Myszkowskiego

Klaster Energii Powiatu Myszkowskiego

O KLASTRZE

W wyniku podpisania Porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii pomiędzy gminami, powiatami oraz firmą DOEKO Group Sp. z o.o. z Krakowa powstał Klaster Energii Powiatu Myszkowskiego. W dniu 17 maja 2022r. pozycję Lidera Klastra objął Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

 

Klaster energii ma być platformą współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem naukowym reprezentowanym przez instytucje badawczo-wdrożeniowe, przedsiębiorcami oraz ich organizacjami oraz wszelkimi instytucjami i podmiotami deklarującymi włączenie się w realizację założonych celów.

Poprzez klaster mają być wdrażane nowe rozwiązania technologiczne, w tym innowacyjne modele wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z wykorzystywaniem dostępnych lokalnie zasobów, z których będą mogły korzystać samorządy, przedsiębiorcy i mieszkańcy. Klaster ma zapewnić szerszy dostęp do energii oraz optymalizację usług komunalnych Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) powinno przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w miastach i gminach subregionu.

 

DOKUMENTY STRATEGICZNE

NASZE DZIAŁANIA

Miło nam poinformować, że w październikowym wydaniu magazynu Strefa Biznesu ukazał się artykuł dotyczący działalności Klastrów Energii Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury.

W dniach 20-21 czerwca 2022r. w Jaroszowicach koło Wadowic,  odbyło się Spotkanie Klastrów Energii  Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Podczas spotkania mieliśmy okazję przedyskutować kwestii rozwoju idei Klastrów Energii, możliwości pozyskania dofinansowania z KPO i źródeł zewnętrznych m.in. na realizację inwestycji w OZE. Eksperci przedstawili także szanse wynikające z utworzenia spółdzielni energetycznych. To był dobrze wykorzystany czas na zdobycie nowej wiedzy i wymianę doświadczeń w kontekście radzenia sobie z niestabilnym rynkiem energii.

Członkowie Klastrów dyskutowali także o korzyściach dla poszczególnych gmin jak i całego subregionu, które niesie za sobą przynależność do tego gremium. Postrzegają Klaster jako narzędzie służące  zapewnieniu  lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego w subregionie.

 

DOŁĄCZ DO NAS

KONTAKT

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – LIDER KLASTRA

Biuro Związku
ul. Szymanowskiego 1, 42-217 Częstochowa

Aneta Herbuś

tel: 695 590 577

e-mail: dbukalak@subregion-polnocny.pl

Dominika Bukalak-Gaik

tel: 34  784 521 774

e-mail: dbukalak@subregion-polnocny.pl

 

DOEKO Group Sp. z o.o. – KOORDYNATOR KLASTRA

Dawid Czech

tel: 533 353 759

e-mail:  dawid.czech@doekogroup.pl

 

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco informacji na naszej stronie fb Klaster Energii Powiatu Myszkowskiego                     a w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem klastra poprzez infolinię.