Subregion PółnocnyKlaster Energii Powiatu Myszkowskiego

Klaster Energii Powiatu Myszkowskiego

O KLASTRZE

W wyniku podpisania Porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii pomiędzy gminami, powiatami oraz firmą DOEKO Group Sp. z o.o. z Krakowa powstał Klaster Energii Powiatu Myszkowskiego. W dniu 17 maja 2022r. pozycję Lidera Klastra objął Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

 

Klaster energii ma być platformą współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, środowiskiem naukowym reprezentowanym przez instytucje badawczo-wdrożeniowe, przedsiębiorcami oraz ich organizacjami oraz wszelkimi instytucjami i podmiotami deklarującymi włączenie się w realizację założonych celów.

Poprzez klaster mają być wdrażane nowe rozwiązania technologiczne, w tym innowacyjne modele wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii z wykorzystywaniem dostępnych lokalnie zasobów, z których będą mogły korzystać samorządy, przedsiębiorcy i mieszkańcy. Klaster ma zapewnić szerszy dostęp do energii oraz optymalizację usług komunalnych Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) powinno przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska w miastach i gminach subregionu.

 

DOKUMENTY STRATEGICZNE

NASZE DZIAŁANIA

W dniach 5 i 6 grudnia 2022 r. odbyły się spotkania członków wszystkich Klastrów Energii Subregionu Północnego, podczas których przyjęto m.in Ramowe Plany Działań na rok 2023. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku energii określenie strategicznego planu działania jest kluczowe. Działamy dalej na rzecz bezpieczeństwa energetycznego naszych samorządów oraz rozwoju lokalnego OZE.

 

Miło nam poinformować, że w październikowym wydaniu magazynu Strefa Biznesu ukazał się artykuł dotyczący działalności Klastrów Energii Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Serdecznie zachęcamy Państwa do lektury.

W dniach 20-21 czerwca 2022r. w Jaroszowicach koło Wadowic,  odbyło się Spotkanie Klastrów Energii  Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Podczas spotkania mieliśmy okazję przedyskutować kwestii rozwoju idei Klastrów Energii, możliwości pozyskania dofinansowania z KPO i źródeł zewnętrznych m.in. na realizację inwestycji w OZE. Eksperci przedstawili także szanse wynikające z utworzenia spółdzielni energetycznych. To był dobrze wykorzystany czas na zdobycie nowej wiedzy i wymianę doświadczeń w kontekście radzenia sobie z niestabilnym rynkiem energii.

Członkowie Klastrów dyskutowali także o korzyściach dla poszczególnych gmin jak i całego subregionu, które niesie za sobą przynależność do tego gremium. Postrzegają Klaster jako narzędzie służące  zapewnieniu  lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego w subregionie.

 

DOŁĄCZ DO NAS

KONTAKT

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – LIDER KLASTRA

Biuro Związku
ul. Szymanowskiego 1, 42-217 Częstochowa

Dominika Bukalak-Gaik

tel: 34  784 521 774

e-mail: dbukalak@subregion-polnocny.pl

 

DOEKO Group Sp. z o.o. – KOORDYNATOR KLASTRA

Dawid Czech

tel: 533 353 759

e-mail:  dawid.czech@doekogroup.pl

 

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco informacji na naszej stronie fb Klaster Energii Powiatu Myszkowskiego                     a w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem klastra poprzez infolinię.