adkabsdkasjkdnl

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko został przyjęty!!!

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko został przyjęty!!!

W dniu 23 listopada br. Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Ślaskiego Uchwałą Nr 20/2023 przyjęło Plan Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Plan posłuży mieszkańcom Subregionu Północnego przede wszystkim w poprawie dostępności do usług transportowych oraz ułatwi osiąganie celów podróży i mobilność. Nastąpi to poprzez działania i inwestycje skierowane m. in. na zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego, integrację usług transportowych, poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników oraz ograniczenie emisyjności w transporcie publicznym.

III etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

III etap konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Zapraszamy do udziału w III etapie konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Ślaskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko!

Zapoznaj się z projektem dokumentu

Wnioski i uwagi do projektu można składać od 09 października do 29 października 2023 r. pod adresem e-mail: konsultacje@lpw-grupa.pl

Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców odbędą się w następujących terminach:

16.10.2023 r. o godz. 17:00-19:30 w Przyrowie,

Urząd Gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7 (sala sesyjna)


17.10.2023 r. o godz. 17.00-19.30, w Kłobucku,

Starostwo Powiatowe  ul. Skorupki 46A sala 214

18.10.2023 r. o godz. 17.00-19.00 w Myszkowie,

Starostwo Powiatowe przy ul. Pułaskiego 6 pok. nr. 19 (sala sesyjna)

20.10.2023 r. o godz. 17.00-19:30 w Częstochowie,

Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Śląska 3/5


Z A P R A S Z A M Y!
Weź udział w konsultacjach społecznych i miej realny wpływ na komfort życia w swojej miejscowości!