Subregion Północny21 maja 2022r. 30-lecie uruchomienia Programu LIFE

21 maja 2022r. 30-lecie uruchomienia Programu LIFE

21 maja 2022r. 30-lecie uruchomienia Programu LIFE

21 maja 2022 roku obchodziliśmy okrągłą, 30 rocznicę uruchomienia Programu LIFE. Program LIFE jest instrumentem finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu. Powstał w 1992 roku i przez te 30 lat współfinansował około 4600 projektów w całej UE, o łącznym wkładzie około 6,5 miliarda euro, a to wszystko na rzecz ochrony środowiska i klimatu.  Zarządzany jest przez Komisję Europejską, która zleca jego realizację Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

Głównymi celami Programu LIFE są:

  • przyczynienie się do przejścia na czystą gospodarkę (o obiegu zamkniętym, energooszczędną, niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu), m.in poprzez przejście na czystą energię
  • chronienie i poprawa jakości środowiska,
  • powstrzymanie i odwrócenie utraty różnorodności biologicznej, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju

Na kolejną fazę programu (2021-2027) Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie budżetu do 5,45 mld euro. Nowy program obejmował będzie cztery podprogramy:

  • Przyroda i bioróżnorodność
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życ
  • Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja
  • Przejście na czystą energię

Dzięki nieocenionemu wsparciu z Programu LIFE UE, my Ekodoradcy możemy realizować swoje cele na rzecz poprawy jakości powietrza. Ekodoradcy Subregionalni Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego świętowali urodziny Programu LIFE w trakcie szkolenia  z zakresu kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej oraz wykrywania procederu nielegalnego spalania/współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych, które zorganizowane zostało przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w ramach realizacji projektu. Z tej okazji serdeczne życzenia wszystkim osobom biorącym udział w projekcie „Śląskie. Przywracamy błękit” złożyła Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa