Subregion Północny„Bierzemy powietrze pod swoje skrzydła”

„Bierzemy powietrze pod swoje skrzydła”

„Bierzemy powietrze pod swoje skrzydła”

Pod takim hasłem prowadzona będzie kampania edukacyjno-informacyjna na terenie województwa śląskiego dotycząca poprawy jakości powietrza. Kampania projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” będzie trwała do końca 2024 roku.

W ramach kampanii zrealizowane zostaną działania w bardzo szerokim spektrum, m.in. wydarzenia specjalne, pikniki, kina plenerowe, działania w internecie oraz przestrzeni miejskiej, konferencje, konkursy. Powstaną elektroniczne i drukowane materiały dla nauczycieli, mieszkańców, samorządów lokalnych oraz mediów.

Cele i główne założenia kampanii zostały zdefiniowane następująco:

  • kampania informacyjna dotycząca kwestii praktycznych, takich jak optymalizacja systemów grzewczych, wykorzystanie technologii OZE, termomodernizacja czy dobór źródła finansowania, której odbiorcami będą przede wszystkim dorośli mieszkańcy województwa śląskiego;
  • kampania świadomościowa i aktywizująca skierowana do dzieci i młodzieży;
  • kampania obejmująca promocję działań realizowanych w ramach projektu oraz osiągniętych efektów.

W oparciu o wyniki kampanii „Bierzemy powietrze pod swoje skrzydła” uruchomiona zostanie kolejna kampania, której zadaniem będzie wzmocnienie nawyków i utrwalenie świadomości mieszkańców województwa śląskiego w zakresie jakości powietrza.