Subregion PółnocnyPodsumowanie cyklu spotkań informacyjno- edukacyjnych dla mieszkańców Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Podsumowanie cyklu spotkań informacyjno- edukacyjnych dla mieszkańców Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Podsumowanie cyklu spotkań informacyjno- edukacyjnych dla mieszkańców Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Miesiąc czerwiec minął naszemu Ekodoradcy Dominice Bukalak-Gaik pod znakiem spotkań edukacyjno-informacyjnych skierowanych do mieszkańców naszego Subregionu. Spotkania te poświęcone były Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ale nie zabrakło również nawiązania do innych tematów np. wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka

W 9 zorganizowanych spotkaniach uczestniczyło łącznie kilkadziesiąt osób.

Dla naszego Ekodoradcy to był cenny czas. Rozmowy o dylematach, obawach, niepewności związanej z tym co obecnie się dzieje na rynku energii, dały obraz tego jak duża jest potrzeba wsparcia naszych mieszkańców w procesie wymiany źródeł ciepła.