adkabsdkasjkdnl
Subregion PółnocnyArtykuły według: ekurbiel

Spotkanie Forum Subregionów Województwa Śląskiego

Spotkanie Forum Subregionów Województwa Śląskiego

W dniu 13 maja br. w Rybniku odbyło się kolejne spotkanie w ramach Forum Subregionów Województwa Śląskiego. Przedstawiciele wszystkich Związków Subregionalnych z obszaru naszego województwa omawiali wymiar terytorialnego wsparcia ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Dyskusja dotyczyła głównie odejścia od administracyjnej roli Związków na rzecz zwiększenia kompetencji do zarządzania rozwojem w wymiarze ponadloklanym, poprawy jakości projektów, w tym zwiększenia podaży projektów zintegrowanych i partnerskich. Planowane są kolejne spotkania członków Forum w celu szybkiego przygotowania inwestycji w Subregionach gwarantującego sprawne i skuteczne wydatkowanie środków unijnych.

Subregion PółnocnyArtykuły według: ekurbiel

Zaproszenie do prac nad Strategią Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

Zaproszenie do prac nad Strategią Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

Szanowni Państwo,

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego obejmujący 34 jednostki samorządu terytorialnego opracowuje projekt Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.

Subregion Północny Województwa Śląskiego obejmuje następujące jednostki samorządu terytorialnego:

Gmina Miasto Częstochowa, Powiat Częstochowski, Powiat Kłobucki, Powiat Myszkowski, Gmina Kłobuck, Miasto Myszków, Miasto Blachownia, Gmina Krzepice, Gmina Koniecpol, Gmina i Miasto Koziegłowy, Gmina Żarki, Gmina Dąbrowa Zielona, Gmina Janów, Gmina Kamienica Polska, Gmina Kłomnice, Gmina Konopiska, Gmina Kruszyna, Gmina Lelów, Gmina Lipie, Gmina Miedźno, Gmina Mstów, Gmina Mykanów, Gmina Niegowa, Gmina Olsztyn, Gmina Opatów, Gmina Panki, Gmina Poczesna, Gmina Popów, Gmina Poraj, Gmina Przyrów, Gmina Przystajń, Gmina Rędziny, Gmina Starcza i Gmina Wręczyca Wielka.

Strategia Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 zawierać będzie cele rozwoju obszaru oraz część wdrożeniową opisującą realizację ZIT na obszarze Subregionu Północnego, będzie zatem pełniła funkcję strategii ZIT.

Jednym z warunków Strategii ZIT jest zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem dokumentu.

Tym samym przygotowywany przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego dokument wymaga włączenia w ten proces partnerów działających m. in. w obszarach:

  • Społeczeństwa obywatelskiego
  • Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
  • Promowanie włączenia społecznego
  • Praw podstawowych
  • Praw osób z niepełnosprawnościami
  • Równości i niedyskryminacji
  • Nauki
  • Kultury
  • Przedsiębiorczości

Od partnerów oczekuje się zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Zależy nam na dokumencie, który będzie wynikiem szerokiego dialogu oraz partnerskiej współpracy szerokiego grona partnerów społeczno-gospodarczych z obszaru funkcjonalnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Główną formą współpracy będzie zgłaszanie uwag do przekazanego przez Związek Subregionu do partnerów projektu Strategii.

W związku z powyższym zachęcamy partnerów społeczno-gospodarczych oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie do wsparcia naszych działań i zgłoszenia chęci uczestnictwa w procesie tworzenia i konsultowania dokumentu. Wskaże nam to pożądany kierunek działania i przyczyni się do rozwiązywania problemów i wspólnego skoordynowanego zaspakajania potrzeb Subregionu.

Zgłoszenie uczestnictwa w procesie współtworzenia i konsultacji Strategii Subregionu można dokonać poprzez wypełnienie krótkiej ankiety zgłoszeniowej.

Zachęcamy organizacje społeczno – gospodarcze działające na terenie Subregionu Północnego Województwa Śląskiego do wsparcia naszych działań i zgłoszenie chęci uczestnictwa w procesie tworzenia i konsultowania dokumentu.

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 15.05.2022 r.

Poniżej link do kwestionariusza https://www.interankiety.pl/f/n9X14Do6

Subregion PółnocnyArtykuły według: ekurbiel

Przejazd rowerowy oraz warsztaty na terenie Powiatu Kłobuckiego Subregionu Północnego

Przejazd rowerowy oraz warsztaty na terenie Powiatu Kłobuckiego Subregionu Północnego

W dniach 25-26 kwietnia br. kolejny już raz odbyły się  wyjazdowe warsztaty dedykowane członkom Związku Gmin i Powiatów Subregion Północnego Województwa Śląskiego.  Uczestnicy warsztatów odbyli przejazd rowerami śladami przyszłej trasy nr 609 na odcinku Częstochowa – Zawady. Początek wyjazdu o godz. 9.00 w Częstochowie przy dworcu kolejowym „Stradom” a zakończenie o godz. 16.00 w Zawadach w Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „Słoneczny Brzeg”.

Następnie od godz. 16.30 rozpoczęła się część teoretyczna warsztatów, w ramach której omówiono założenia nowej polityki rowerowej województwa śląskiego oraz przebieg trasy rowerowej nr 6, 17, 609 zaprojektowanej przez Śląską Organizację Turystyczną.

Wszystkim uczestnikom dopisywała nie tylko świetna forma 💪 ale przed wszystkim wyśmienity nastrój 😃Endorfiny aż fruwały w powietrzu…😁A czemu warto jeździć na rowerze?🚲🚲✅Jazda na rowerze to dbanie o zdrowie – na co dzień nie jest łatwo o aktywność fizyczną ale codzienne jeżdżenie do pracy, czy szkoły spowoduje, że minimum aktywności będzie spełnione. A co zyskujemy ⁉️ Jazda na rowerze pomaga nam spalić kalorie, poprawia pracę serca, kształtuje mięśnie oraz poprawia kondycję. Dzięki systematycznej jeździe na rowerze dotlenimy komórki naszego ciała oraz wzmocnimy odporność.✅Jeżdżąc na rowerze oszczędzamy – oszczędzasz nie tylko pieniądze nie płacąc za benzynę czy bilety, oszczędzasz też czas. Rower nie musi stać w korkach, można nim szybko ominąć zatłoczone ulice i dojechać na miejsce szybciej niż samochodem czy tramwajem.✅Jeżdżąc na rowerze dbasz a środowisko – i to jest korzyści nie do przecenienia. Rower nie potrzebuje paliwa, nie wytwarza spalin i nie hałasuje ‼️W naszej okolicy powstaje coraz więcej dróg rowerowych, przemieszczanie się po nich na dwóch kółkach to czysta przyjemność.