Subregion PółnocnyAktualnościSzkolenia21 październik br. bezpłatne szkolenie on-line z „Dostępu do informacji publicznej”

21 październik br. bezpłatne szkolenie on-line z „Dostępu do informacji publicznej”

21 październik br. bezpłatne szkolenie on-line z „Dostępu do informacji publicznej”

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu z dostępu do informacji publicznej

Zagadnienia szkolenia:

1) Informacja publiczna – definicja.

2) Informacja publiczna a dostęp do informacji o środowisku.

2) Jakie dane nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu.

3) Informacja publiczna przetworzona.

4) Definicja interesu publicznego przy informacji publicznej przetworzonej.

5) Forma udostępnienia informacji publicznej.

6) Odmowa udostępnienia informacji publicznej.

Termin szkolenia 21.10.2021 roku. Czas trwania 10:00-14:00.

Prowadzącym szkolenie będzie Radca Prawny Joanna Wisła-Płonka z Kancelarii Casus

Organizator prześle linki do platformy, na której odbędzie się szkolenie na dwa dni przed szkoleniem.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesłać do dnia 15-10-2021r. do godziny 15.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

Zapraszamy do udziału!!!