adkabsdkasjkdnl

Zaproszenie na warsztaty dot. rewitalizacji

Zaproszenie na warsztaty dot. rewitalizacji

W imieniu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zapraszam na warsztaty z zakresu rewitalizacji


Miejsce: Hotel 3 Światy ul. Kilińskiego 10, Gliwice.
Godzina: orientacyjne czas trwania to 6 godzin zegarowych (9:00 – 15:00)


Zakres szkolenia:
Szkolenie przypomni i ustrukturyzuje wiedzę o:
• ustawie o rewitalizacji,
• narzędziach ustawy o rewitalizacji,
• zasadach przygotowania i wdrażania gminnego programu rewitalizacji.

Agenda:


Dzień pierwszy (24.05.2022): Program rewitalizacji od A do Z (czyli „nie święci garnki lepią”)
Podczas szkolenia uczestnicy poznają wymaganą ustawą strukturę gminnego programu rewitalizacji.
Przeanalizowane zostaną przykładowe GPR-y z Polski.
Uczestnicy poznają procedurę przygotowania i uchwalania GPR.
Uczestnicy poznają przykłady projektów (różnej skali i z różnych sfer rozwoju) z Polski i zagranicy,
które są składowymi procesów rewitalizacji.


Dzień drugi (27.05.2022): Narzędzia ustawy o rewitalizacji – zasady, szczegóły, zastosowanie
Główny autor ustawy o rewitalizacji (Kuba Ryś) przedstawi istotę narzędzi wprowadzonych przez
ustawę o rewitalizacji: Specjalna Strefę Rewitalizacji oraz Miejscowy Plan Rewitalizacji.
Trener przedstawi przykłady miast, które postanowiły skorzystać z tych narzędzi.
Uczestnicy poznają procedury wprowadzania i stosowania narzędzi ustawy o rewitalizacji.
Podczas szkolenia nastąpi warsztat – studium przypadku – mający na celu analizę konkretnego,
realnego obszaru rewitalizacji i możliwości /stosowności zastosowania poszczególnych narzędzi
ustawy.


Trenerzy:
Andrzej Brzozowy, Rajmund (Kuba) Ryś – autorzy systemu rewitalizacji, Krajowej Polityki Miejskiej
2023, programów rewitalizacji, strategii miast i innych opracowań

Rejestracja uczestników do 17 maja br.

Link do rejestracji: https://www.silesia.org.pl/ankiety/formularz-zgloszeniowy-udzialu-w-warsztatach-dot,841

ZAPRASZAMY !!!!

Webinarium: Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych i niepieniężnych – teoria i praktyka oraz relacja interesu prywatnego, a interesu publicznego w prawie administracyjnym – 01.04.2022r.

Webinarium: Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych i niepieniężnych – teoria i praktyka oraz relacja interesu prywatnego, a interesu publicznego w prawie administracyjnym – 01.04.2022r.

01-04-2022

Szanowni Państwo,

w imieniu Ślaskiego Związku Gmin i Powiatów zapraszam na webinarium „Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych i niepieniężnych – teoria i praktyka oraz relacja interesu prywatnego, a interesu publicznego w prawie administracyjnym”, które odbędzie się w dniu 01.04.2022r. w godz. 10.00-14.00.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu znajdującym się na stronie:

https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-webinarium-dot-egzekucji,818

do dnia 30 marca br.

ZAPRASZAMY!

Warsztaty Fundusze Europejskie: perspektywa finansowa 2021 – 2027

Warsztaty Fundusze Europejskie: perspektywa finansowa 2021 – 2027

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach pt. Fundusze Europejskie: perspektywa finansowa 2021 – 2027 – warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego organizowanych przez Śląski Związek Gmin i Powiatów,  które odbędą się 4 – 5 listopada 2021 r. (czwartek-piątek) w Częstochowie.

Szczegółowy harmonogram warsztatów wraz z informacjami organizacyjnymi w załączeniu.

Warsztaty poprowadzi p. Anna Krzyżanowska-Orlik, ekspert odpowiedzialny za procesy związane z programowaniem regionalnych programów operacyjnych, wstępną oceną projektów strategicznych, a także opracowaniem wielu dokumentów strategicznych, operacyjnych oraz wytycznych w zakresie wdrażania polityki regionalnej i funduszy europejskich.

Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszonego na stronie www.silesia.org.pl (Zgłoszenia udziału) w terminie do dn. 28 października 2021 r. (czwartek). Potwierdzenie udziału zostanie przesłane osobą zgłoszonym drogą elektroniczną. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osobą odpowiedzialną za organizację ww. warsztatów w biurze Związku jest p. Przemysław Antkowiak, Specjalista ds. polityk i programów rozwojowych (tel. 32 251 10 21 lub e-mail: pantkowiak@silesia.org.pl).

21 październik br. bezpłatne szkolenie on-line z „Dostępu do informacji publicznej”

21 październik br. bezpłatne szkolenie on-line z „Dostępu do informacji publicznej”

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu z dostępu do informacji publicznej

Zagadnienia szkolenia:

1) Informacja publiczna – definicja.

2) Informacja publiczna a dostęp do informacji o środowisku.

2) Jakie dane nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu.

3) Informacja publiczna przetworzona.

4) Definicja interesu publicznego przy informacji publicznej przetworzonej.

5) Forma udostępnienia informacji publicznej.

6) Odmowa udostępnienia informacji publicznej.

Termin szkolenia 21.10.2021 roku. Czas trwania 10:00-14:00.

Prowadzącym szkolenie będzie Radca Prawny Joanna Wisła-Płonka z Kancelarii Casus

Organizator prześle linki do platformy, na której odbędzie się szkolenie na dwa dni przed szkoleniem.

Zgłoszenia na szkolenie należy przesłać do dnia 15-10-2021r. do godziny 15.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl

Zapraszamy do udziału!!!