Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiRowerami po Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Rowerami po Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Rowerami po Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

W dniach 13-14 września br. odbyły się  wyjazdowe warsztaty dedykowane członkom Związku Gmin i Powiatów Subregion Północnego Województwa Śląskiego.  Uczestnicy warsztatów odbyli przejazd rowerami bardzo malowniczą trasą na odcinku Częstochowa- Żarki.  Część trasy biegła przez tereny Natura 2000 (przełom Warty).

Następnie odbyła się część teoretyczna warsztatów, w ramach której omówiono przebieg trasy rowerowej nr 17 zaprojektowanej przez Śląską Organizację Turystyczną.

Gminy Subregionu Północnego mogły również zgłaszać wnioski i sugestie dotyczące przebiegu regionalnych tras rowerowych nr 6 i 609, które to trasy będą zaprojektowane przy udziale Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.