adkabsdkasjkdnl

28 września 2023r.- spotkanie Związków ZIT z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

28 września 2023r.- spotkanie Związków ZIT z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Związków ZIT z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Departament Programów Regionalnych, Departament Strategii),Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Banku Światowego dotyczące procedowania i przyjęcia strategii ponadlokalnych oraz SUMP. Prelegenci poruszyli tematykę dotyczącą alokacji środków unijnych na finansowanie inwestycji ZIT w ramach programów regionalnych, jak również środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów zintegrowanych w ramach programu FEnIKS 2021-2027.

II Mistrzostwa Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w Crossie rowerowym za nami

W dniu 16 września br. w Parzymiechach odbyły się II Mistrzostwa Subregionu Północnego Województwa Śląskiego w Crossie rowerowym. Mistrzostwa otworzyła Pani Bożena Wieloch Wójt Gminy Lipie. Drużynom dopingowali m.in. Poseł na Sejm Pan Zdzisław Wolski, Wiceprezydent Miasta Częstochowy Pan Piotr Grzybowski, Starosta Powiatu Kłobuckiego Henryk Kiepura, Starosta Powiatu Myszkowskiego Pan Piotr Kołodziejczyk, Radna Rady Miasta Częstochowy Małgorzata Iżyńska oraz Dyrektor Biura Związku Pan Wojciech Ostaszewski.

W tegorocznych Mistrzostwach brały udział drużyny szkól podstawowych oraz ponadpodstawowych. Zawodnikom towarzyszył nie tylko dobry nastrój ale też wyśmienita pogoda. Puchar dla najlepszej drużyny szkół podstawowych trafił do Gminy Lipie. Ze szkól średnich najlepsza okazała się drużyna reprezentująca Powiat Kłobucki.

Gratulacje i podziękowania kierujemy do wszystkich Włodarzy oraz drużyn biorących udział w Mistrzostwach i zapraszamy za rok , na kolejne trzecie już zmagania młodzieży Subregionu Północnego w Crossie rowerowym.

Podpisanie umowy partnerstwa na realizację projektu pn.”Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”

Podpisanie umowy partnerstwa na realizację projektu pn.”Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Centra przesiadkowe na terenie Miasta Częstochowy”. W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Starosta Powiatu Częstochowskiego Krzysztof Smela  oraz Dyrektor Biura Związku Wojciech Ostaszewski.

Jest to piąta a zarazem ostatnia z  umów partnerstwa  dotyczących  budowy centrów przesiadkowych na terenie całego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Dostarczone poprzez centra przesiadkowe rozwiązania umożliwią swobodną i niskoemisyjną komunikację mieszkańcom Miasta Częstochowy jak i  całego Subregionu.

Podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Powiatu Częstochowskiego poprzez budowę centrum przesiadkowych na terenie gmin Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Przyrów, Poczesna i Olsztyn oraz wdrożenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Powiatu Częstochowskiego

Podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Powiatu Częstochowskiego poprzez budowę centrum przesiadkowych na terenie gmin Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Przyrów, Poczesna i Olsztyn oraz wdrożenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Powiatu Częstochowskiego

Szanowni Państw,

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Częstochowie została podpisana kolejna umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Powiatu Częstochowskiego poprzez budowę centrum przesiadkowych na terenie gmin Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Przyrów, Poczesna i Olsztyn oraz wdrożenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Powiatu Częstochowskiego, inwestycji dofinansowanej przez Unię Europejską w ramach perspektywy finansowej FE SL 2021- 2027, w zakresie rozwoju transportu publicznego.

W uroczystym podpisaniu udział wzięli Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wicestarosta Powiatu Częstochowskiego Jan Miarzyński , Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego Adam Morzyk oraz Partnerzy projektu Wójt Dąbrowy Zielonej Maria Włodarczyk, Burmistrz Gminy Koniecpol Ryszard Suliga, Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma, Wójt Gminy Przyrów Robert Nowak, Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski, Członek Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego Henryk Kiepura oraz Dyrektor Biura Związku Wojciech Ostaszewski.