Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiSpotkanie gmin i powiatów Subregionu Północnego w ramach Konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju SPn na lata 2021-2027 oraz posiedzenie Komisji ds. współpracy i partnerstwa – 24 listopada 2022r.

Spotkanie gmin i powiatów Subregionu Północnego w ramach Konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju SPn na lata 2021-2027 oraz posiedzenie Komisji ds. współpracy i partnerstwa – 24 listopada 2022r.

Spotkanie gmin i powiatów Subregionu Północnego w ramach Konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju SPn na lata 2021-2027 oraz posiedzenie Komisji ds. współpracy i partnerstwa – 24 listopada 2022r.

W czwartek 24 listopada o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 już po raz drugi miało miejsce spotkanie w ramach trwających konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Woj. Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030. Tym razem w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin i powiatów naszego subregionu, którzy mieli okazję zgłaszać swoje propozycje i wymieniać uwagi dot. konsultowanego dokumentu Strategii. Spotkanie wraz z prezentacją poprowadził Pan dr Mariusz Raczek z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, który jest jednocześnie opracowuje Strartegię Rozwoju.

W tym samym dniu i miejscu o godz. 13.00 odbyło się I-wsze posiedzenie Komisji ds. współpracy i partnerstwa biorącej udział w procesie opracowania i wdrażania oraz monitorowania Strategii Rozwoju SPn. W skład komisji wchodzą przedstawiciele środowisk społecznych, naukowych, biznesowych i gospodarczych, którzy przedstawili swoje stanowiska nt. wizji rozwoju naszego subregionu w perspektywie finansowej 2021-2027 do 2030r.

Uczestników spotkania przywitał Pan Wojciech Ostaszewski – Dyrektor Biura Związku, a spotkanie poprowadził Pan dr Mariusz Raczek z Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.