Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiSpotkanie Lidera i Koordynatora Klastrów Energii Województwa Śląskiego z przedsiębiorcami i przedstawicielami spółek komunalnych

Spotkanie Lidera i Koordynatora Klastrów Energii Województwa Śląskiego z przedsiębiorcami i przedstawicielami spółek komunalnych

Spotkanie Lidera i Koordynatora Klastrów Energii Województwa Śląskiego z przedsiębiorcami i przedstawicielami spółek komunalnych

W dniu 27 czerwca 2022 roku w Urzędzie Miasta Częstochowy Lider i Koordynator Klastrów Energii Województwa Śląskiego spotkali się z lokalnymi przedsiębiorcami i przedstawicielami spółek komunalnych. Podczas spotkania przedstawiono korzyści, jakie niesie za sobą przynależność do Klastra Energii, a mianowicie:
1. Dedykowane dotacje dostępne jedynie dla członków Klastrów Energii;
2. Zasady działania sytemu opustowego;
3. Inwestycje w OZE i ich znaczenie dla lokalnego klimatu społeczno-środowiskowego;
4. Możliwości obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej m.in. poprzez wykorzystanie OZE;
Uczestnikom spotkania przedstawiono także możliwe formy przystąpienia do Klastra oraz zachęcono ich do aktywnego zaangażowania się, w ramach dzielności Klastra Energii, w inicjatywy na rzecz szeroko rumianego rozwoju społeczno-gospodarczego Subregionu.