Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiSpotkanie Związków ZIT ”Współpraca kluczem do rozwoju”

Spotkanie Związków ZIT ”Współpraca kluczem do rozwoju”

Spotkanie Związków ZIT ”Współpraca kluczem do rozwoju”

👩‍💼W dniach 21-22 marca mamy zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu Związków ZIT ”Współpraca kluczem do rozwoju” zorganizowanym przez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Białymstoku.

Podczas spotkania prezentowane są flagowe projekty realizowane przez Związki ZIT w latach 2014 – 2020. Zaplanowano także dyskusje na temat współpracy Związków ZIT w latach 2021- 2029 gdzie poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane ze:

• sposobem przygotowania strategii rozwoju ponadlokalnego zgodnej z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw;

• modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej – sposób przygotowania zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw;

• sposobem koordynowania procesu przygotowania planów ogólnych z procesem opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego;

• poruszone zostaną kwestie procesu przygotowania krajowych dokumentów strategicznych (np. KSR, KSRR), z uwzględnieniem możliwości włączenia w proces przedstawicieli MOF:

• założenia systemowe MFiPR dotyczące systemu realizacji strategii ZIT i strategii rozwoju ponadlokalnego, w szczególności systemu monitorowania i ewaluacji;

• proces opiniowania i aktualizacji strategii terytorialnej;

• podsumowanie procesu przygotowania związków ZIT do wdrażania funduszy UE w perspektywie finansowej 2021-2027;

• system realizacji dokumentów strategicznych;

Wspólne dyskusje i wnioski będą motorem do dalszej efektywnej współpracy w ramach wdrażania funduszy UE w perspektywie finansowej 2021-2027🤝💪