Subregion PółnocnyAktualnościBez kategoriiWSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA…..

WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA…..

WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA…..

Najlepszym na to dowodem są działania prowadzone w ramach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, który jest krajowym liderem w pozyskiwaniu i wydatkowaniu pieniędzy z unijnych programów subregionalnych.

Wczoraj w Urzędzie Miasta podsumowano kwoty wsparcia udzielonego w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 oraz zaprezentowano możliwości, jakie niesie ze sobą kolejna perspektywa. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie Subregionu Północnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 to blisko 7️⃣0️⃣0️⃣mln zł do podziału między partnerów. Jest ich o połowę więcej do wydania niż w poprzedniej perspektywie.👨‍💼💪

– Liczymy, że dzięki temu jeszcze pełniej będziemy mogli odpowiedzieć na potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez mieszkanki i mieszkańców naszego regionu, szczególnie jeśli wpisują się w obszary premiowane w nowej perspektywie, czyli te związane z green eko: OZE, ekologicznym transportem i źródłami ciepła czy ochroną bioróżnorodności i środowiska naturalnego. Będziemy dalej współpracować z innymi samorządami, tym bardziej że poprzednia perspektywa zakończyła się dużym sukcesem. Nie wykonaliśmy w stu procentach przydzielonych nam środków, ale w 103%. To skutkowało dodatkowymi blisko 15 mln zł – zapowiadał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk w czasie spotkania podsumowującego.

Szersze informacje ze spotkania znajdziecie Państwo w artykule pod poniższym linkiem:

https://www.czestochowa.pl/wspolpraca-sie-oplaca

Zachęcamy do lektury🤓..