Subregion PółnocnyAktualnościSzkoleniaZaproszenie do udziału w szkoleniu online z Archiwizacji dokumentacji projektów unijnych -procedury, zasady, odpowiedzialność karna

Zaproszenie do udziału w szkoleniu online z Archiwizacji dokumentacji projektów unijnych -procedury, zasady, odpowiedzialność karna

Zaproszenie do udziału w szkoleniu online z Archiwizacji dokumentacji projektów unijnych -procedury, zasady, odpowiedzialność karna

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu online z zakresu archiwizacji dokumentacji projektów unijnych – procedury, zasady, odpowiedzialność karna, które odbędzie się w dniu 15-12-2020r.

Szkolenie poprowadzi mgr Mirosław Szatarski -ekspert z Archiwum Państwowego .

Tematyka szkolenia będzie obejmowała między innymi następujące zagadnienia:

  1. Charakterystyka obowiązujących przepisów.
  2. Wartościowanie dokumentacji w instytucjach zarządzających klasyfikacją oraz kwalifikacja.
  3. Wartościowanie  Charakterystyka postępowania z dokumentacją w poszczególnych fazach realizacji dokumentacji.
  4. Przygotowania akt projektów unijnych do przekazania do Archiwum Państwowego jednostek pod nadzorem.

5. Praktyczne wskazówki w sprawie obowiązkowej archiwizacji akt dokumentacji unijnej oraz dokumentacji własnej.

Szkolący poda  link do platformy, na której będzie prowadzone szkolenie co najmniej na dwa dni przed szkoleniem. Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać do dnia 10.12.2020r. do godziny 10.00 na adres kwyporkiewicz@subregion-polnocny.pl